Svinīgi atklāta Rēzeknes Augstskolas rekonstruētā ēka

Svinīgajā pasākumā piedalījās V. E. Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, kurš iesvētīja renovēto ēku, RA rektors Edmunds Teirumnieks, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Rešetņikovs, SIA „Alvima” valdes loceklis Almants Reinbergs, RA sadarbības partneri, mācībspēki, studenti un absolventi.

RA ēka Atbrīvošanas alejā 115 ir bijusi viena no nozīmīgākajām pirmās Latvijas laika sabiedriskajām celtnēm – Rēzeknes Skolotāju institūts, ko ir projektējis arhitekts, profesors Pauls Kundziņš. 2006. gadā tika uzsākts vērienīgs ēkas rekonstrukcijas projekts. 2010. gadā valsts programmas finansēšana tika pārtraukta, taču, neraugoties uz to, RA vadība meklēja risinājumus, lai saņemtu finansējumu un nodotu ēku ekspluatācijā. Lai arī plānotā celtnes rekonstrukcija ieilga, tagad ēka gluži kā dusoša princese, kas uz brīdi bija aizsnaudusies, ir kā starta sākumpunkts augstskolas jaunai attīstībai, jaunu mērķu realizēšanai. Jāpiebilst, ka ēkas renovācijas kopējās izmaksas ir 4, 4 miljoni latu.

Zinību šūpulis ir ieguvis pievilcīgu veidolu, nezaudējot savu vēsturisko auru. Augstskolas gaiteņus atkal piepildīs studentu čalas un smiekli, auditorijās tiks apgūtas zināšanas, kas palīdzēs studentiem pilnveidoties pašiem, augt reizē ar savu augstskolu un attīstīt dzimto reģionu.

Neizsīkstošu spēku augstskolas tapšanā ieguldījusi profesore Irēna Silineviča, savu artavu devis nu jau aizsaulē aizgājušais profesors Leonārs Svarinskis, savukārt tagad RA vadību ir uzņēmies asociētais profesors E. Teirumnieks.

Šajā nozīmīgajā dienā visi klātesošie varēja piedalīties arī izstādes „Gadsimta ritējumā” atklāšanā. Izstāde vēsta par augstākās izglītības vēsturi, attīstību un izaugsmi Rēzeknē laikā no 1925. līdz 2013. gadam un ir tapusi, pateicoties RA bakalaura studiju programmas „Filoloģija” 3. kursa studentiem sadarbībā ar programmas direktori Ilgu Šuplinsku un Latgales Kultūrvēstures muzeja vadītājas vietnieci Inetu Atpili-Jugani.

Izstādes materiāli ir izkārtoti trīs tematiski atšķirīgās daļās: pirmajā daļā ir apkopota būtiskākā informācija un fotoattēli par notikumiem un spilgtākajām personībām Rēzeknes Valsts skolotāju institūtā (1925–1944), otrajā – Rēzeknes Pedagoģiskajā skolā (1947–1956) un Rēzeknes internātskolā (1956–1987), bet trešo daļu veido RA (1993) tradīciju un statistikas atspoguļojums. Izstādes mērķis ir pierādīt un arī parādīt apkārtējiem, ka gadsimta ritējumā augstākajai izglītībai Latgalē un Rēzeknē bija, ir un būs reģiona attīstībai svarīga nozīme.

RA īpašumā esošajā ēkā Atbrīvošanas alejā 115, kas aizņem gandrīz 5 000 kvadrātmetru platību, tiks izvietotas RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes un Izglītības un dizaina fakultātes auditorijas, augstskolas administratīvie kabineti, laboratorijas. Tā ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, un jāpiekrīt Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A. Rešetņikovam, kurš savā apsveikuma uzrunā teica, ka „šī ēka ir kļuvusi par skaistu rozi Rēzeknes pilsētas buķetē”.

RA rektors E. Teirumnieks visiem atgādināja, ka šī diena ienāks vēsturē arī ar to, ka no jauna tiek vērtas vaļā durvis ēkai, kura būs kā centrs Rēzeknes Augstskolas studentu pilsētiņai. Viņš uzsvēra, ka tiks turpināts jau vēsturiski iesāktais ceļš, lai Rēzeknē būtu ne tikai izglītības, bet arī zinātnes centrs.

Foto: Rēzeknes augstskola

TOP Komentāri

avatar