Šogad organizēti 9.maija pasākumi pie Uzvaras pieminekļa nenotiks

Piektdien, 30.aprīlī, Rīgas pilsētas izpilddirektora pienākumu izpildītāja Elīna Trautmane kopā ar drošību uzraugošajām iestādēm un citām atbildīgajām pašvaldības amatpersonām sprieda par 9.maijā pieteikto publisko pasākumu norisi, kuras laikā tika nolemts, ka pieeja Uzvaras piemineklim un tā teritorija 8. un 9.maijā tiks ierobežota, kā arī Uzvaras parka apkārtnē tiks noteikti satiksmes ierobežojumi, par kuriem tiks informēts atsevišķi.

Epidemioloģiskās drošības dēļ šogad organizēti pasākumi pie pieminekļa nenotiks, tādēļ pašvaldība aicina cilvēkus būt atbildīgiem, nepulcēties, ievērot noteiktās prasības un neradīt apdraudējumu sev un citiem.

Saistībā ar 9.maiju pašvaldība sākotnēji bija saņēmusi trīs pasākumu pieteikumus – divus publisku pasākumu un vienas sapulces pieteikumu. Sākotnējās sarunās, kurās pašvaldība skaidroja tiesisko situāciju, visi pieteicēji atsauca savus pasākumus. Tostarp pēc tam pašvaldība saņēma jaunu pasākuma – piketa pieteikumu no biedrības “9maijs.lv” un trīs piketa pieteikumus no fiziskām personām ar norises vietu Uzvaras parkā.

Analizējot pieteikto pasākumu norisi un ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas apstākļus, pašvaldības organizētā starpinstitūciju sanāksmē tika nolemts, ka pasākumu organizatoriem lūgs mainīt piketa norises vietu un laiku.

Biedrība “9maijs.lv” par pieteiktā piketa norises vietas un laika maiņu lems šodien. Savukārt pārējo triju pasākumu pieteicēji informēja, ka vēlas savus pieteikumus piketa rīkošanai atsaukt, jo nepiekrīt mainīt piketa norises vietu un laiku, un rīkosies atbilstoši tiesiskajam regulējumam.

Tostarp E. Trautmane pasākumu pieteicējiem izsūtījusi vēstuli ar aicinājumu ievērot epidemioloģiskās situācijas dēļ noteiktos ierobežojumus un papildus informēt iedzīvotājus par faktu, ka šogad tradicionālie pasākumi nenotiks un aicināt cilvēkus būt atbildīgiem, nepulcēties, ievērot noteiktās prasības un neradīt apdraudējumu.

Jau ziņots, ka patlaban, pandēmijas laikā, publiski pasākumi ir aizliegti, bet piketi atļauti tikai līdz 10 cilvēkiem.

TOP Komentāri

avatar