Salas novada svētki ir izdevušies

25. maijā notika Salas novada svētki ar devīzi „Kilograms svētku”. Šoreiz bija padomāts par visām gaumēm un visu vecumu iedzīvotājiem, un viesiem. Svētki iesākās ar Salas ciemata iedzīvotāku modināšanu, turpinājās ar rīta vingrošanu kopā ar biedrību „Holista”. Svētkos bija citas sporta aktivitātes: nūjošana kopā ar biedrību „Holista”, telpu futbola turnīrs, foto-auto orientēšanās sacensības salas novadā, orientēšanās sacensības pie sporta zāles, individuālie basketbola metieni un nodarbības Dabas sporta zālē.

Ne vien bērni, bet arī pieaugušie varēja izjust 250 gramus „bērnības garšas”. Šajā aktivitātē ietilpa: piepūšamās atrakcijas un radošā darbnīca bērniem, zinātniskais teātris, jautrā putu ballīte un saldais lietus. Savukārt, saimes spēka aktivitātēs piedalījās ģimenes, veicot dažādus uzdevumus, kurus izpildot, bija iespēja piedalīties loterijā un laimēt dažādas balvas no svētku atbalstītājiem.
Pie labsajūtas 250 gramiem ietilpa aktivitātes, kas var interesēt visa vecuma iedzīvotājus, arī seniorus. Tas bija: mājražotāju un amatnieku tirgus, Salas novada amatierteātru izrādes, novada balsis, kurās piedalījās vispirms jaunie novada talanti: Melita Rozentāle, Madara Briška, Jurģis Grandāns, ansambļi „Stīga” un „Magiko”, jau zināmais novadnieks Ēriks Gruzniņš, visizcilāk savu priekšnesumu sniedza Latvijā un ārzemēs startējusī jaunā soliste Adriana Turlaja.
Iestādes, uzņēmumi un ģimenes piedalījās svētku gājienā, pēc kura sekoja novada domes priekšsēdētājas Irēnas Sproģes uzruna un uzvarētāju apbalvošana. Koncertu sniedza novada pašdarbības kolektīvi: dziedātāji un dejotāji. Kad centrālā skatuve piederēja viesgrupai no Rēzeknes „Baritoni”, dejās jautri virpuļoja pirmskolas vecuma novada jaunākā paaudze. Koncertēja arī vietējā grupa „Sala” un „A-Europa”, bet balli līdz rīta gaismai spēlēja grupa „Jauda”.

Teksta un foto autore – Ligita Ābolniece

TOP Komentāri

avatar