Sagatavots jauns tūrisma maršruts „Baltu ceļš” baltu senvēstures izziņai

Ierosmei un izziņai ir sagatavots jauns tūrisma maršruts „Baltu ceļš”, kas aicina iepazīt senās baltu zemes un to iedzīvotājus. Maršruta ceļvedis un karte latviešu, lietuviešu un angļu valodā pieejams lejupielādei Kurzemes plānošana reģiona mājas lapā, kā arī tie atrodami Kurzemes un Zemgales tūrisma informācijas centros.

Maršruts veidots trīs lokos – kuršu, zemgaļu un sēļu un iepazīstina ar senajām dzīvesvietām – pilskalniem, nozīmīgākajām kauju vietām, svētvietām un mitoloģijas objektiem, muzeju arheoloģiskajām ekspozīcijām un amatniecības centriem. Ierosmi teiksmainajam ceļojumam var rast sagatavotajā 3D video.

Ceļvedī daži attēli ar aplikācijas GemAr palīdzību atdzīvojas, ievilinot senlaikos. Nedoties ceļā nav iespējams. Tāpat aplikācija ērti savieno drukāto karti ar Google karti, kas noteikti palīdzēs, kad būsiet ceļā. Rodi iedvesmu un dodies ceļā!

Kultūras tūrisma maršruts „Baltu ceļš” izveidots ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam atbalstu projektā LLI-187 „Starptautiskais tūrisma maršruts „Baltu ceļš””, kura  mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos. Šī ziņa ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī ziņas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions un tā nevar tikt uzskatīta par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

 

Foto & video: publicitātes

TOP Komentāri

avatar