Sadarbībā ar mazākumtautību skolām pašvaldība gatavojas pārejai uz mācībām latviešu valodā

Rīgas pašvaldība turpina sniegt būtisku atbalstu galvaspilsētas skolām, kas īsteno mazākumtautību programmas, pārejā uz mācībām latviešu valodā, lai skolēni iegūtu viskvalitatīvāko izglītību. Īstenota virkne atbalsta pasākumu: apzināta situācija skolās, notikuši vairāki pieredzes apmaiņas semināri un tikšanās ar skolu vadības pārstāvjiem. 

“Pēc vairākām aizvadītām pieredzes apmaiņas aktivitātēm un sarunām ar skolu vadību varam teikt, ka Rīgas skolas, kas īsteno mazākumtautības programmas, skatās pozitīvi uz mācību pāreju latviešu valodā. Mēs šobrīd aktīvi strādājam, lai ikviens bērns, neatkarīgi no dzimtās valodas vai dzīvesvietas, saņemtu viskvalitatīvāko izglītību. Mazākumtautību skolēni varēs ne tikai iegūt kvalitatīvu izglītību, lai nākotnē veiksmīgi iekļautos darba tirgū, bet arī šī pāreja uz mācībām latviešu valodā sniegs iespēju mums visiem kļūt par vienotu, rīdzinieku, saimi,” saka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina. 

Jautājums par pārejas uz mācībām valsts valodā 1., 4., un 7. klases īstenošanas pasākumiem 2023./2024. mācību gadā tika skatīts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 25. maija sēdē. 

Situācijas apzināšanai Rīgas pašvaldība veikusi EDURIO aptauju, kuras laikā tika aptaujāti pedagogi un izglītojamie par latviešu valodas lietošanu mācību procesā. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvalde veikusi sarunas ar skolu direktoriem, lai apzinātu situāciju ar mācību līdzekļu papildu nepieciešamību veiksmīgas pārejas nodrošināšanai. Tāpat pašvaldība izstrādājusi rīcības virzienus nepieciešamo atbalsta pasākumu nodrošināšanai skolu vadības komandām un pedagogiem, pārejot uz mācībām latviešu valodā. Starp skolām, kuras īsteno mazākumtautības programmas, rīkoti pieredzes apmaiņas pasākumi. 

Notikuši arī individuāli skolu apmeklējumi, lai iepazītos ar konkrētām situācijām. Iegūta atgriezeniskā saite no skolu vadības komandām par pedagogu nodrošinājumu un papildu finanšu resursu plānošanu. Izglītības pārvalde un skolas iesaistījušās Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā hakatonā “Vienota skola” ceļa kartes un rīcības plāna izstrādē.

Arī turpmāk plānotas vairākas atbalsta aktivitātes pedagogiem, kas ietver tādus pasākumus kā latviešu valodas prasmju pilnveidošana, profesionālās pilnveides pasākumi, mācību materiālu izstrāde no Latviešu valodas aģentūras puses. Tāpat tiks sniegts atbalsts skolēniem latviešu valodas prasmju pilnveidošanas pasākumos, notiks skolēnu informēšana par mācību pārejas aktualitātēm un tiks rīkoti skolēnu, it īpaši pirmklasnieku adaptācijas pasākumi jaunajai mācību situācijai. Atbalsts pārejas procesā tiks nodrošināts arī skolēnu vecākiem un skolu vadībai. 

Galvenie rīcības virzieni pārejas procesā:

  • Izpratnes veidošana par pāreju uz mācībām valsts valodā, komunikācijā ar  skolēniem, skolēnu vecākiem un pedagogiem.
  • Skolas vienotas atbalsta sistēmas izveide pedagogiem, pārejot uz mācībām latviešu valodā.
  • Pamatizglītības programmas latviešu valodā īstenošana un latviešu valodas apguves veicināšana mācību priekšmetos.
  • Atbalsts 1. klašu skolēniem, īstenojot mācības latviešu valodā.

Rīgas pašvaldībā šobrīd ir 51 skola kopā ar 33625 skolēniem un 4501 pedagogiem, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmas. No tām vien 17 skolās līdz šim tika īstenotas mazākumtautību pamatizglītības programmas.

Foto: canva.com

TOP Komentāri

avatar