“Sadales tīkls” novērsis ap 100 vēja izraisītus bojājumus; turpina sekot līdzi situācijai Jēkabpilī

Aizvadītajā nedēļas nogalē AS “Sadales tīkls” aktīvi sekojis līdzi situācijai Jēkabpilī, kā arī strādājis pie spēcīga vēja izraisīto elektroapgādes traucējumu novēršanas. Svētdien, 15. janvārī, novērsti  97 vēja radīti bojājumi, un pašlaik situācija elektrotīklā ir mierīga. Savukārt jau no 10. janvāra uzņēmums sekojis līdzi situācijai plūdu skartajās teritorijās, drošības nolūkos pārtraucot elektroapgādi bīstamajās zonās, kā arī ar specializēto tehniku un cilvēkresursiem palīdzot Jēkabpils aizsargdambja stiprināšanas darbos. Ūdens līmenis Daugavā pakāpeniski mazinās, un 16. janvāra rītā elektroapgāde drošības apsvērumu dēļ joprojām atslēgta aptuveni 160 klientiem Jēkabpils novadā. “Sadales tīkls” turpina apsekot objektus, un, tiklīdz tas atkal ir droši, elektroapgāde tiek atjaunota.

Svētdien Latvijas teritoriju šķērsoja vējš, kas brāzmās sasniedza spēku 16-21 m/s. Plaši bojājumi elektrotīklā netika reģistrēti. Lielākais vienlaikus atslēgto klientu skaits – 2700 – tika fiksēts Jelgavā. Kopumā svētdien novērsti 97 vēja bojājumi, tostarp 72 zemsprieguma un 26 vidējā sprieguma elektrotīklā.

“Sadales tīkls” turpina darbus plūdu skartajās teritorijās Jēkabpilī. Plūdu dēļ drošības nolūkos elektroapgāde tika pārtraukta kopumā 397 klientiem Jēkabpils pilsētā un apkārtnē. Situācijai stabilizējoties, elektroapgāde pakāpeniski atjaunota, un pirmdienas, 16. janvāra, rītā elektroapgāde joprojām pārtraukta ap 160 klientiem Jēkabpils novadā. Atbildīgie darbinieki jau kopš pirmās plūdu dienas strādā diennakts dežūras režīmā, kontrolējot situāciju un rūpīgi izvērtējot elektroapgādes atslēgšanas nepieciešamību plūdu skartajās teritorijās, kā arī elektrības atjaunošanas iespējas vietās, kur ūdens līmenis ir krities. Objekti tiek apsekoti un tiklīdz drošības apsvērumi to ļaus,  elektroenerģijas piegāde tiks atjaunota.

Iespēju robežās “Sadales tīkls” palīdz arī ar specializēto tehniku, nodrošinot traktorus, laivas u.c., kā arī uzņēmuma darbiniekiem iesaistoties aizsargdambja stiprināšanas darbos. Sestdien Jēkabpilī nogādāts gaismas prožektors, nodrošinot darbu turpināšanai nepieciešamo apgaismojumu diennakts tumšajā laikā.

“Sadales tīkls” atgādina par elektrodrošību plūdu laikā – svarīgi parūpēties, lai mitrumā nenonāk spriegumam pieslēgtas elektroierīces vai elektroinstalācija. Redzot strauju ūdens līmeņa celšanos privāto māju vai saimniecības ēku tuvumā, iedzīvotāji aicināti laikus pārtraukt elektrības padevi, atslēdzot elektrības drošības slēdžus vai drošinātājus un tādējādi novēršot apdraudējumu konkrētajam objektam. Tāpat elektrības piegādi īpašumam ieteicams pārtraukt pirms evakuācijas.

Savukārt, pamanot applūdušas transformatoru apakšstacijas, sadalnes, izskalotus balstus vai to konstrukcijas un kabeļus, “Sadales tīkls” aicina nekādā gadījumā netuvoties šai teritorijai, bet par bīstamo situāciju ziņot operatīvajiem dienestiem, zvanot uz vienoto ārkārtas numuru 112, vai “Sadales tīklam” uz diennakts bojājumu pieteikšanas tālruni 8404. Mazāk bīstamās situācijās bojājumus elektrotīklā var pieteikt “Sadales tīkla” mājaslapā sadalestikls.lv – sadaļā “Pieteikt bojājumu”.

Informācija par aktuālo atslēgumu situāciju pieejama “Sadales tīkla” mājaslapā, digitālajā atslēgumu kartē.

Attēli: publicitātes

TOP Komentāri

avatar