RPIVA studentu atklāta vēstule

Atklāta vēstule RPIVA rektorei

Ļ. cien. Dacei Markus.

Masu medijiem, sabiedrībai

Mēs, otrā kursa mūzikas maģistranti, uzmanīgi sekojam līdzi notikumiem mūsu akadēmijā doktora grādu piešķiršanas sakarā. Līdz mums ir nonākusi informācija, ka Mūzikas pedagoģijas maģistra studiju programmas vadītāju Māru Marnauzu un doktori Sanitu Madalāni (pasniedzēja studiju kursā ”Mākslas menedžments un mārketings”) Jūs esat atzinusi par neprofesionālām. Tas mūsos ir radījis dziļu neizpratni.

Lielākā daļa mūsu kursa studentu ir studējuši šajā akadēmijā jau iepriekš, un esam pilnīgi pārliecināti, ka tiesi profesore M. Marnauza ar savu profesionalitāti un aktīvo darbību (arī kā koru ”Fortus” un ”Balta” diriģente) ir ļoti daudz darījusi RPIVA labā, cēlusi mūsu akadēmijas prestižu un veicinājusi tās atpazīstamību ārpus Latvijas. Lūdzam Jūs ļoti objektīvi un pēc būtības izvērtēt notikušo, arī sagaidot Izglītības komisijas slēdzienu konkrētajā jautājumā, un mainīt savu nostāju pret profesori Māru Marnauzu.

Foto: nozare.info

TOP Komentāri

avatar