Rīgas domes priekšsēdētājs sveic skolotāju Valiju Rozīti 100 gadu jubilejā

Ceturtdien, 1. aprīlī, latviešu valodas un literatūras skolotāju no Rīgas, kura visu savu dzīvi mācījusi citiem mīlēt dzimto valodu – Valiju Rozīti skaistajā dzīves jubilejā apsveica Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis, pasniedzot skaistu ziedu pušķi un apsveikumu zelta vākos ar stipras veselības un dzīvesprieka vēlējumiem.

Uz mēra jautājumu, kāds ir jubilāres ilgā mūža noslēpums, Valijas kundze atbildēja, ka viņa nekad dzīvē nav dusmojusies, vienmēr ar visu ir bijusi apmierināta, jo viņas mamma ir mācījusi nekad nerāties un nedusmoties uz cilvēkiem, dzīvot mierā un saticībā.

Sarunā ar mēru Valijas kundze izteica atzinību Rīgas Sociālajam dienestam par aprūpētāja darbu, kas ikdienā par viņu rūpējas.  

Valija Rozīte dzimusi 1921. gada 1. aprīlī, Aucē. Izglītību ieguvusi, mācoties Jelgavas skolotāju institūtā un Latvijas Valsts universitātē par latviešu valodas un literatūras skolotāju.

Darbu Valija Rozīte sāka 1945. gadā Rīgas 11. pamatskolā. Tas bija laiks, kad Kurzemē vēl dunēja lielgabali, risinājās niknas kaujas, bet Rīgā skolas bija atsākušas darbu. Savās atmiņās jubilāre stāsta: “Dzīves apstākļi bija grūti, bet bērni tiecās pēc gara gaismas…” Ar skolēniem viņu saistīja dziļa sirsnība un sapratne. Gaišā atmiņā skolotāja vienmēr pieminēja skolēnus, kuri prata sasniegt svarīgas savas dzīves ieceres. Skolotāja Valija Rozīte prata palīdzēt ikvienam iemīlēt dzimto valodu, tiekties pēc izglītības, noticēt saviem spēkiem un neapstāties pie sasniegtā.

Valija Rozīte Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolā strādāja no 1945. gada līdz 1978. gadam, bija latviešu valodas un literatūras skolotāja un 23 gadus mācību pārzine (no 1955. gada līdz 1978. gadam, kad devās pelnītā atpūtā). Ne velti skolas 115. un 120. dzimšanas dienā (2013. gadā un 2019. gadā) skolotāju bija ieradušies sveikt daudzi audzēkņi – absolventi – cilvēki ar sirmām galvām.

Papildus apsveikumam jubilāre saņems pabalstu 150 eiro apmērā, ko saņem simts un vairāk gadu sasniegušie rīdzinieki.  2020. gadā šo pabalstu saņēma 90 rīdzinieki. 2021. gada pirmajos mēnešos šo pabalstu saņēmuši 14 rīdzinieki.

Šo sociālo pabalstu apmaksā no Rīgas domes budžeta līdzekļu programmas „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” un to administrē Rīgas Sociālais dienests. Pabalstu saņem personas atbilstoši personas deklarētajai pamata dzīvesvietai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Rīgas Sociālais dienests, nepieprasot iesniegumu, piešķir pabalstu katru gadu mēnesī, kad persona sasniedz 100 un vairāk gadu, izmaksājot to skaidrā naudā personas dzīvesvietā vai pārskaitot uz personas bankas kontu.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar