Rīgas 1. slimnīca sāk Covid-19 pacientu uzņemšanu; pakāpeniski palielinās gultu skaitu

Rīgas 1. slimnīcā atsākusi darbu nodaļa Covid-19 pacientu ārstēšanai un tajā jau svētdien uzņemti pirmie pacienti. Patlaban slimnīcā izveidotas 25 gultasvietas un to skaits drīzumā tiks palielināts līdz 50. Rīgas pašvaldība un kapitālsabiedrība turpina darbu, lai arī turpmāk pakāpeniski palielinātu Covid-19 ārstēšanas gultu skaitu.

Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas vadītājs Viesturs Kleinbergs uzsver, ka Rīgas iesaiste pandēmijas apturēšanā turpinās būt aktīva, un jau trešdien domes sēdē plānots lemt par deleģējumu slimnīcai iespēju robežās vēl palielināt gultu skaitu.

“Jau gada sākumā Rīgas veselības kapitālsabiedrības pierādīja savu gatavību iesaistīties Covid-19 krīzes novēršanā. Paldies slimnīcas vadībai un personālam, kas spēja steidzami reaģēt un palīdzēt. Pašvaldība un tās darbinieki turpinās būt tikpat aktīvi, mūsu darbs neapstāsies!” uzsver Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.

Rīgas 1.slimnīcā uzņemti pacienti, kuri jau saņēmuši ārstēšanu valsts slimnīcās, ir ar vidēja smaguma slimības gaitu un ir pārvietojami tālākai ārstēšanai, atbrīvojot vietu citam akūtam COVID 19 pacientam.

“Ņemot vērā situāciju valstī,  uzņemsim tos Covid-19 pacientus, kuri saņēmuši neatliekamo ārstēšanu intensīvās terapijas nodaļās citās slimnīcās,  turpinot nepieciešamo atbalstošo terapiju saistībā ar pacienta pamatslimību Covid-19 un blakus saslimšanām. Mūsu pamatdarbību, kas attiecas uz diagnostisko, ārstniecības, rehabilitācijas un īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu, Covid-19 pacientu ārstēšanas nodaļas izveidošana, neietekmē. Izmantosim mūsu iespējas, lai atslogotu kolēģus klīniskajās universitātes slimnīcās”- skaidro Rīgas 1.slimnīcas valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina.

Jau pirms gada, balstoties uz slimnīcas personāla izpratni un Rīgas pašvaldības vadības atbalstu, tika virzīts Covid-19 pacientu ārstēšanas nodaļas izveidošanas plāns. Tas paredzēja uz nenoteiktu laiku, ievērojot epidemioloģiju un norobežojot pacientu plūsmas, izveidot stacionāra nodaļu ar 50 gultām 17. korpusā, kas atrodas atsevišķi no centrālā kompleksa 2. korpusā. Tika izvērtētas tehniskās iespējas – infrastruktūra, papildus veicamo darbu un medicīnisko ierīču iegādes jautājumi,  kā arī veiktas pārrunas ar ārstniecības un aprūpes personālu. Vasarā, uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, nodaļas darbs tika apturēts.

Covid-10 pacientu ārstēšanas nodaļā izbūvētas slūžas un dekontaktācijas telpas epidemioloģisko drošības pasākumu nodrošināšanai, pielāgota medicīniskā skābekļa sistēma un izbūvēts medicīniskā saspiestā gaisa pievads. Tika izstrādātas 27 tehniskās specifikācijas un izskatīti 78 piedāvājumi par piegādēm, kā rezultātā noslēgti 13 līgumi. IT tīkls pielāgots iespējām pieslēgties medicīniskajām iekārtām katrā palātā. Rīgas 1.slimnīca pieslēgta pie NMPD operatīvo datu paneļa, lai nodaļa spētu ziņot par brīvajām gultām un pacientu stāvokli. Slimnīcas informāciju sistēma papildināta ar Stacionāra moduli, organizētas apmācības to lietošanā.

Svētdien, 24.oktobrī, no citām slimnīcām tika pārvesti deviņi pacienti. Nodaļā šobrīd ir aprīkotas 25 gultas, nedēļas laikā Rīgas 1. slimnīca nodrošinās visu nodaļā esošo 50 gultu pieejamību Covid-19 pacientu ārstēšanai.

Savukārt, ņemot vērā Rīgas 2.slimnīcas esošo infrastruktūru un pieejamos cilvēkresursus, Covid-19 stacionārās nodaļas izveide un pielāgošana būtu sarežģīta un laikietilpīga. Lai maksimāli ātri atslogotu valsts ārstniecības iestādes Rīgā,  slimnīca ir izvērtējusi  iespējas un ir gatava nodrošināt 25 stacionāra gultās terapeitiskā profila veselības aprūpes pakalpojumu vai 30 COVID-19 pacientu gultas. Slimnīca izvērtē iespējas plašāk iesaistīties COVID-19 pacientu aprūpē.

TOP Komentāri

avatar