Pētījums: 43% iedzīvotāju par svarīgāko tālmācībā uzskata mācībspēku pieredzi un zināšanas

43% aptaujāto uzskata, lai tālmācībā iegūtu kvalitatīvu izglītību, noteicošais ir mācībspēku pieredze un zināšanas, 29% norāda, ka svarīgākais ir paša skolēna motivācija mācīties, vēl 11% uzskata, ka kvalitāti ietekmē digitālā vide vai platforma, kurā notiek mācības, liecina Eiropas Tālmācības vidusskolas un pētījumu centra “Norstat” veiktās aptaujas dati.

Pētījuma dati liecina, ka mācībspēku pieredzi un zināšanas kā svarīgu faktoru visbiežāk vērtē gados vecāki respondenti, piemēram, vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem šādu atbildi snieguši 44% aptaujāto, vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem – 48%, bet vecumā no 50 līdz 59 gadiem – 45%, kamēr jauniešu vidū (vecumā no 18 līdz 29 gadiem) šādu uzskatu pauda 38% respondentu. 

“Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu tālmācībā, patiešām būtiska loma ir pedagogiem, taču vienlaikus ir nepieciešams radīt apstākļos, kuros viņiem nekas netraucētu organizēt kvalitatīvu mācību procesu. Arī skolotājiem ir ļoti svarīga digitālā mācību vide, kas ir viegli pieejama. Ikviens nevar strādāt par pedagogu tālmācībā, jo tā ir liela meistarība ieinteresēt, sadzirdēt un kopā ar izglītojamo nonākt pie kopīga mērķa,” stāsta Eiropas Tālmācības vidusskolas direktores vietniece Madara Onužāne-Saliņa.

Jaunieši kā salīdzinoši svarīgu faktoru kvalitātes nodrošināšanā min gan pašu skolēnu (8%), gan mācībspēku digitālās prasmes (11%), kamēr gados vecāki respondenti šīs prasmes neuzskata par izšķirošām un par svarīgāku aspektu uzskata digitālo vidi jeb platformu, kurā notiek mācības (12%). Dažādi pētījumi arī apliecina, ka augstāki rādītāji digitālo prasmju ziņā ir tieši jauniešiem.

Lai noskaidrotu, kādi aspekti Latvijas iedzīvotāju ieskatā ir svarīgākie, lai nodrošinātu izglītības kvalitāti tālmācībā, Eiropas Tālmācības vidusskola sadarbībā ar pētījumu centru “Norstat” veica aptauju, aptaujājot 1000 respondentus izlases veidā visā Latvijā 2021. gada oktobrī. 

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar