Muzeju nakts Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā

Šogad Muzeju nakts galvenais notikums Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra vēstures un kultūras telpā būs jaunās ekspozīcijas atklāšana, kas veltīta padomju periodam Latvijā un Aleksandra Augstumos – toreizējā Rīgas psihiatriskajā slimnīcā.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra 195 gadu ilgajā pastāvēšanas vēsturē visilglaicīgākā direktore bijusi ārste Zuzanna Sočņeva. Viņa medicīnas iestādi vadījusi 40 gadus (1953.-1993.). Šodien viņas vārds tiek minēts saistībā ar disidentu jautājumu, un tas lasāms arī LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas ziņojumā. Objektivitāte ir, iespējams, visgrūtāk iegūstamais apziņas stāvoklis. Uz vēstures faktiem un notikumiem bieži skats ir atšķirīgs. Veidojot ekspozīciju par Sočņevas laiku RPNC, līdzās “viss bija tik slikti” nolikām “daudzkas bija arī labi”, lai būtu dota iespēja uzzināt arī par šo padomju laika aspektu. Ekspozīcijā, kuru atvērsim plkst. 18:00, ir iekļauti Sočņevas bijušo kolēģu un darbinieku atmiņu stāstījumi, ilgadīgās vadītājas dzīves fakti un veikums, pastāvīgi rūpējoties par ārstēšanas kvalitāti, darbinieku izglītību un Rīgas psihiatriskās slimnīcas vadošās lomas nostiprināšanu nozarē. Spilgts akcents ekspozīcijā ir arī interesanti fakti par iestādes sieviešu kori “Gundaga” , kas bijis viens no labākajiem medicīnas darbinieku koriem, un būs iespējams iepazīties ar 19 RPNC darbības pirmās simtgades direktoriem (1824.-1924.). Muzeju nakts programmu košāku padarīs vijoles koncerts “Populāra mūzika abpus “dzelzs priekškaram”” Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra bijušā vijolnieka Reiņa Galenieka izpildījumā, kā arī būs iespēja izstaigāt RPNC kultūrvēsturisko teritoriju – bijušo Otro ķeizardārzu ekskursijā “Trīs gadsimti aiz slimnīcas mūra”.

Sabiedrībā populārās Muzeju nakts programmā RPNC piedalīsies ceturto gadu. Tas dod iespēju lielam skaitām cilvēku iepazīt tuvāk Rīgas psihiatrijas un  narkoloģijas centru, uzzināt arī par iestādes darbību šodien un iecerēm nākotnē. Šis ir gada lielākais iestādes izglītojoši informatīvs publicitātes pasākums, kas rada pozitīvu rezonansi un mazina aizspriedumus un psihiatriskās ārstniecības stigmatizāciju sabiedrībā.

Muzeju nakts RPNC turpināsies no 18:00 līdz 22:00. Lūdzam respektēt pacientu naktsmieru!

Informāciju sagatavoja: Silva Bendrāte, RPNC sabiedrisko attiecību vadītāja

Foto: medicine.lv

TOP Komentāri

avatar