Modernās krievu dzejas latviskojumu antoloģijas “Dziedāšanas sezona” atvēršana

24. janvārī plkst. 18:00 Raiņa un Aspazijas muzejā Baznīcas ielā 30 notiks modernās krievu dzejas latviskojumu antoloģijas “Dziedāšanas sezona” atvēršanas svētki.

Šajā atdzejotāju – Vijas Birkovas, Mairas Asares, Aldas Barones, Sergeja Moreino, kurš ir arī antoloģijas sastādītājs, un citu ilgi lolotajā grāmatā ir sniegts plašs ainavisks ieskats modernās krievu dzejas daudzveidībā un virsotnēs. Grāmata pārsteidz ar poētisko daudzveidību, autoru ģeogrāfiju un arī tajā iekļauto dzejas tekstu ietekmi uz savas paaudzes autoriem. Autoru vidū minami tādi slaveni moderno krievu dzeju iespaidojuši un arvien iespaidojoši talanti kā Šamšads Abdulajevs, Hamdams Zakirovs, Vadims Mesjats, Boriss Bartfelds, Igors Belovs, Sergejs Mihailovs, Sergejs Zavjalovs, Jānis Grants, Boriss Kolimagins un citi, daļai dzeja jau bijusi publicēta latviskojumos.

Par apgādu “Literatūras KOMBAINS”

Apgāds “Literatūras KOMBAINS” ir 2011. gadā dibinātās tāda paša nosaukuma biedrības apgāds. Nozīmīgākie izdevumi – Andras Manfeldes romāni “Adata” un “Dzimtenīte”, Katrīnas Rudzītes dzejoļu krājums “Saulesizplūdums”, Vijas Laganovskas dzejoļu krājums “2 soļi pirms Pleskavas divīzijas”, Sergeja Moreino stāstu krājums “HYPNOSES”. Apgāds “Literatūras KOMBAINS” ir atvērts sadarbībai ar dažādu nacionalitāšu autoriem un nodrošina ātru izdevējdarbības ciklu vietējai un pārrobežu literatūrai. Sērija “Pierobeža” ir izveidota, lai parādītu tās literatūras, kas netop nosacītās literārās dzīves centrā, savdabību, kolorītu un kvalitāti.

Par Raiņa un Aspazijas muzeju

Raiņa un Aspazijas muzejs atrodas abu slaveno dzejnieku memoriālajās mājās, kur, piepildot literātu pēdējo gribu, interesentiem ir pieejama abu spalvas meistaru bibliotēka un rokraksti. Iedvesmojošā vēsturiskajā vidē muzejs regulāri rīko literatūras retrospektīvai un procesam nozīmīgus pasākumus.

Attēls: publicitātes

TOP Komentāri

avatar