Mākslīgais intelekts kā jauns virziens vizuālajā mākslā – ko no tā gaidīt?

Mākslīgā intelekta (MI) izmantošana vizuālajā mākslā radījusi jaunus izaicinājumus un diskusijas. Arvien biežāk MI spēj radīt attēlus, kas ir tikpat kvalitatīvi kā fotogrāfu un dizaineru darbi. Tas vienlaikus paver jaunas iespējas un arī rada bažas par to, kā MI ietekmēs vizuālās kultūras evolūciju. Vai šie attēli būs tikpat ilgtspējīgi kā cilvēku radītie? Vai arī mākslinieki pielāgosies un kļūs vēl radošāki, lai pārsteigtu savu publiku?

Mākslīgais intelekts mākslā rada interesi un bažas

Cilvēku uztvere par vizuālo kultūru joprojām ir salīdzinoši jauna, un mēs vēl neapzināmies, cik lielu daļu no mūsu patērētā vizuālā satura rada tehnoloģijas. Uzzinot par mākslīgā intelekta radītajiem attēliem, bieži vien esam pārsteigti un rodas jautājumi par to, kā šī tehnoloģija var zināt, kā izskatās cilvēki un kā tā rada attēlus? Protams, vienlaikus rodas interese arī par iespējām, ko māksliniekiem vai jebkuram citam interesantam var radīt mākslīgā intelekta izmantošana savos darbos. Muzejā “Fotografiska” Tallinā, esošajā izstādē “Pikseļu sapņi” tiek demonstrēti mākslīgā intelekta radīti attēli, un izstādes mērķis ir veicināt diskusiju. Mākslīgais intelekts ne tikai mākslā, bet arī citās dzīves jomās rada neskaitāmus jautājumus. Kaut gan atbilžu uz šiem jautājumiem nav, mākslas pasaules mērķis ir likt cilvēkiem par tiem aizdomāties, raisīt diskusijas un veicināt kritisko domāšanu.

Mākslīgais intelekts maina veidu, kā mēs veidojam un patērējam vizuālo saturu

Līdz ar mākslīgā intelekta attīstību, skaidrs ir tas, ka nākotnē redzēsim vēl vairāk MI radītu attēlu. Tāpēc jau tagad nepieciešams apsvērt tā ietekmi gan uz mākslas pasauli, gan uz sabiedrību kopumā. Lai gan daži var baidīties, ka tiks zaudētas darba vietas vai pārkāpti autortiesību likumi, noteikti varam gaidīt arī jaunas radošuma izpausmes un mākslas veidus. Mākslīgā intelekta ienākšanai mūsu dzīvēs ir gan pozitīvas, gan negatīvas sekas, jārēķinās, ka MI maina veidu, kā mēs veidojam un patērējam vizuālo saturu. Turklāt tas var ietekmēt ne tikai mākslas pasauli, bet arī dažādas nozares, piemēram, reklāmas, filmu un spēļu industrijas . Ir svarīgi, lai mēs turpinātu diskutēt par mākslīgā intelekta izmantošanas ētiskajām un sociālajām sekām, piemēram, par to, kā tiek risināti datu un personīgās informācijas aizsardzības jautājumi, kā arī par to, kā tas var veicināt vai aizkavēt dažādu kultūru un viedokļu atspoguļošanu un pieejamību. Ir svarīgi izglītot sabiedrību par MI un tā ietekmi uz vizuālo kultūru, lai nodrošinātu, ka cilvēki spēj izprast un kritiski novērtēt vizuālo saturu, kas tiek radīts ar šo tehnoloģiju. Tas var palīdzēt novērst dezinformāciju un manipulāciju ar vizuālo saturu, kas var būt kaitīga sabiedrībai.

Mākslīgā intelekta radītās fotogrāfijas spēj uzvarēt mākslas konkursos

Pavisam nesen bija piemērs, kur uzskatāmi varēja redzēt, kā mākslīgais intelekts jau ir ietekmējis mākslas pasauli – fotokonkursā uzvarēja Vācijas mākslinieka MI radīta fotogrāfija. Tas liek uzdot jautājumu – kā un vai mēs varam vērtēt cilvēka un mākslīgā intelekta radītās fotogrāfijas pēc vienādiem kritērijiem? Nevar noliegt, ka arī mākslīgais intelekts spēj radīt satriecošas kompozīcijas un krāsu shēmas, sacenšoties ar māksliniekiem. Taču pretrunas par to, ko vajadzētu un ko nevajadzētu uzskatīt par “īstu” fotogrāfiju, pastāv.

Jāiesaistās mākslīgā intelekta izpētē un pielietošanā

Mākslīgā intelekta radīto attēlu pieaugums ir jauna tendence vizuālajā mākslā, kas var mainīt veidu, kā mēs domājam par radošumu un mākslu. Kaut gan vēl nav skaidrības par to, kāda būs MI nākotne, kā tehnoloģijas attīstīsies un vai tās mūsu dzīvēs ir uz palikšanu, ir jāturpina to pētīt un izzināt ar mākslīgo intelektu saistītās iespējas. Tehnoloģijām ejot uz priekšu, mūs visticamāk sagaida tādi mākslas un izteiksmes veidi, par kuriem iepriekš neesam pat aizdomājušies.

Jorvens Viliks (Jorven Vilik) “Fotografiska” Tallinā zīmola direktors

Attēls: publicitātes

TOP Komentāri

avatar