Latvijas zinātnieki vadīs kuņģa vēža skrīninga attīstīšanu Eiropā

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI) uzsācis jauna Eiropas mēroga projekta vadību. Latvijas zinātnieku vadībā vairāk nekā 20 partneri no 14 Eiropas valstīm strādās pie kuņģa vēža profilakses pasākumu attīstīšanas un ieviešanas visās dalībvalstīs, izstrādājot vadlīnijas kuņģa vēža skrīninga ieviešanai un rekomendācijas tā efektivitātes izvērtēšanai. Tas ir viens no pašlaik trīs ES finansētajiem projektiem, kas uzsākti pēc ES Padomes apstiprinājuma jaunai pieejai vēža skrīningam pagājušā gada decembrī. Projektā izstrādātās vadlīnijas un rekomendācijas ES valstu politikas veidotājiem palīdzēs iekļaut kuņģa vēža skrīningu savās veselības aprūpes prioritātēs.

Pagājušā gada nogalē ES Padomes pieņemtās rekomendācijas ietver krūts, dzemdes kakla un kolorekātā vēža skrīninga jau esošo ieteikumu atjauninājumus, savukārt plaušu, prostatas un kuņģa vēža skrīninga pakāpeniskas ieviešanas ieteikumi Eiropas Savienībā izstrādāti un pieņemti pirmo reizi. Jaunas vēža skrīninga shēmas izveide ir izvirzīta kā Eiropas Vēža uzveikšanas plāna viena no pamatiniciatīvām. Paredzams, ka jaunā ES pieeja, kuras pamatā ir jaunākie pieejamie zinātnes sasniegumi un pierādījumi, palīdzēs nodrošināt, ka līdz 2025. gadam 90 % ES iedzīvotāju, kuri atbilst krūts, dzemdes kakla un kolorektālā vēža skrīninga mērķa grupām, tādi tiks piedāvāti. Tāpat jaunā pieeja nosaka arī prostatas, plaušu un noteiktos apstākļos – arī kuņģa vēža skrīninga programmu pakāpenisku ieviešanu.

LU KPMI uzsāktā projekta “Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga īstenošanu Eiropas Savienībā” (Towards gastric cancer screening implementation in the European Union) jeb saīsinājumā – TOGAS mērķis ir ar trīs plaša mēroga pilotpētījumu palīdzību attīstīt dažādus kuņģa vēža skrīninga un agrīnas diagnostikas aspektus, vienlaicīgi izstrādājot arī medicīnas ētikas normām atbilstošas un izmaksu efektīvas vadlīnijas tā ieviešanai. 36 mēnešu laikā sasniegtie rezultāti palīdzēs ES dalībvalstu vadītājiem iekļaut kuņģa vēža skrīningu savās prioritātēs, līdzsvarojot tā efektivitāti, turpmāko īstenojamību un procesu piemērošanu, un ņemot vērā ar skrīninga ieviešanu saistītos blakusefektus.

“Eiropā pašlaik trūkst efektīvas kuņģa vēža skrīninga metodes. Līdzšinējie pētījumi liecina, ka kuņģī mītošās un kuņģa vēža attīstību veicinošās baktērijas Helicobacter pylori izskaušana kuņģa vēža izraisītu nāves gadījumu skaitu varētu samazināt pat par 40%. Būtiski ir rast veidus, kā šo profilaksi realizēt praksē,” projekta nozīmību pamato tā zinātniskais vadītājs, LU KPMI direktors prof. Mārcis Leja. 

Projekta norisi programmas “ES – veselībai” ietvaros atbalsta Eiropas Savienība. Kopā ar projekta zinātnisko vadītāju prof. Mārci Leju to pārstāv arī LU KPMI pētniece, projekta zinātniskā koordinatore Danute Ražuka-Ebela, projektu administrē LU KPMI projektu koordinatore Madara Grīnšteine. Starp projekta TOGAS partnerorganizācijām ir Eiropas universitātes, pētniecības organizācijas, slimnīcas un medicīnas centri, pacientu un profesionālās organizācijas: Pasaules Veselības Organizācijas Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra (International Agency for Research on Cancer – IARC), Eiropas Gremošanas onkoloģijas biedrība (European Society of Digestive Oncology – ESDO), organizācija Gremošanas vēzis Eiropā (Digestive Cancers Europe – DiCE), Eiropas Helikobaktērijas un mikrobiotas izpētes grupa (European Helicobacter and Microbiota Study Group – EHMSG), Eiropas vēža organizācija (European Cancer Organization – E.C.O.), Slovēnijas Nacionālais Sabiedrības veselības institūts (The National Institute of Public Health – NIJZ, Slovēnija), Nantes universitātes slimnīca (Nantes University Hospital, Francija), ERASMUS Universitātes Medicīnas centrs (Erasmus University Medical Center, Nīderlande), Portugāles Onkoloģijas institūts Porto Francisco Gentil (Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, Portugāle), Madrilēnas veselības dienests (The Madrilenian Health Service, Spānija), Biomedicīnas pētījumu fonds (Foundation for Biomedical Research, Spānija), Lietuvas Veselības zinātņu universitāte (Lithuanian University of Health Sciences, Lietuva), Iuliu Hațieganu Medicīnas un farmācijas universitāte (Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, Rumānija), Vroclavas Medicīnas universitāte (Wroclaw Medical University, Polija), Zagrebas Universitātes slimnīcas centrs (University Hospital Centre Zagreb, Horvātija), Rijekas Klīniskais slimnīcas centrs (Clinical Hospital Centre Rijeka, Horvātija), Antverpenes Tomasa Mora Universitāte(Thomas More University – Antwerpen, Nīderlande), Sandifordas Bīkona Slimnīca (Beakon Hospital Sandyford, Īrija), Magdeburgas Otto-fon-Gērikas universitāte (Otto-von-Guericke University Magdeburg, Vācija), Marijas Sklodovskas-Kirī Onkoloģijas institūts (Maria Skłodowska-Curie Institute of Oncology, Polija). 

Tāpat paredzēta intensīva sadarbība ar ES valstu ministriju pārstāvjiem un par skrīninga ieviešanu atbildīgajām institūcijām.

Paralēli, sadarbībā ar zinātniekiem Francijā un Slovēnijā, LU KPMI Latvijā realizē arī projektu “Kuņģa vēža izplatības mazināšanas paātrināšana Eiropā ar Helicobacter pylori izskaušanu” (Accelerating gastric cancer reduction in Europe through Helicobacter pylori eradication) jeb saīsinājumā – EUROHELICAN. Projektā tiek izvērtēta populācijā balstīta baktērijas Helicobacter pylori testēšanas un izskaušanas stratēģija. EUROHELICAN rezultāti papildinās projektu TOGAS, palīdzot attīstīt precīzu kuņģa vēža skrīninga ieviešanas metodiku.

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “ES – veselībai” (EU4Health) saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101101252

Atruna:

Finansē Eiropas Savienība. Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency – HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar