Jaunais studiju gads notiks gan klātienē, gan tiešsaistē

Pandēmija ir viesusi korekcijas daudzu procesu norisē, tostarp mācībās un studijās. Daļa augstskolu un universitāšu lēmušas jauno studiju gadu uzsākt attālināti, citas – organizēt klātienes nodarbības. Biznesa augstskolā Turība 2020./2021. studiju gads tiks uzsākts ar hibrīdlekcijām, piedāvājot studējošajiem izvēlēties – lekcijas klātienē vai tiešsaistē.

Klātienes studiju process tiks organizēts, veicot izmaiņas nodarbību grafikā, lai izvairītos no drūzmēšanās un pulcēšanās augstskolas telpās. Ierastais nodarbību grafiks tiks mainīts – dažādu fakultāšu studējošajiem lekcijas sāksies atšķirīgos laikos, attiecīgi samazināsies liekas pulcēšanās iespējas. Tāpat augstskolas teritorijā tiks nodrošinātas visas epidemioloģiskās drošības prasības, piemēram, informācija par distances ievērošanu, roku dezinfekcijas stendi u.tml.

Studējošajiem būs iespēja izvēlēties sekot līdzi lekcijām arī tiešsaistē. Arī šajā studiju gadā tiks izmantota platforma Cisco Webex, kā arī citi tiešsaistes un digitālās komunikācijas rīki.

“Studējošo veselība un drošība ir prioritāte, tomēr vienlīdz būtiska ir arī studiju kvalitāte, tāpēc jauno mācību gadu plānots uzsākts, apvienojot vairākus studiju veidus. Daļa studējošo uz nodarbībām Rīgā brauc no reģioniem, izmanto sabiedrisko transportu u.tml. Tas ietver kontaktu ar citiem cilvēkiem. Ja students vēlas, piedaloties nodarbībās tiešsaistē, iespējams samazināt kontaktēšanos ar apkārtējiem, savukārt, tiem, kas vēlēsies doties uz augstskolu klātienē, būs šāda iespēja,” stāsta augstskolas Attīstības direktore Marta Kive.

Arī ārvalstu studentiem, kuriem šobrīd nav iespējas nokļūt Latvijā, būs iespēja savlaicīgi uzsākt studiju gadu tiešsaistē, bet, mainoties ceļošanas noteikumiem, turpināt studijas klātienē. Augstskola arī iesaistās pašizolācijas atbalstā, ja tas ir nepieciešams, nodrošinot iespēju pavadīt divas nedēļas, izolējoties atbilstoši iekārtotās telpās Jaunatnes tūrisma mītnē.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar