Izsniegto kredītu apjoms nav audzis uz komunālo maksājumu segšanas rēķina

Iemesls, kāpēc pēdējā pusgadā, attiecībā pret priekšējo gadu, audzis izsniegto kredītu skaits saistīts ar kopējo finanšu nozares atgūšanos pēc Covid-19, nevis ar mērķi nosegt komunālos maksājumus. Ņemot vērā, ka komunālo maksājumu pieaugums, līdz ar apkures sezonas sākšanos, novērojams vien oktobrī un novembrī nevis visā pārskata periodā, nevar apgalvot, ka pēdējā pusgada datos novērojama korelācija starp izsniegtajiem kredītiem un komunālo maksājumu nosegšanu, vienlaikus ir svarīgi pievērst uzmanību maksātspējas novērtējumam un klienta spējai atdot aizdevumus.

Pandēmijas laikā virkne jomu, tostarp patērētāju kreditēšanas nozare, piedzīvoja sabremzēšanos, bet šobrīd pamazām atkopjas. Likumsakarīgi, ka Covid-19 laikā samazinājās arī izsniegto patēriņa kredītu skaits, kas šobrīd, attiecībā pret pērnā gada pirmo pusgadu, saskaņā ar PTAC rīcībā esošajiem datiem, attiecīgi pieaudzis – veikto darījumu skaita ziņā par 6%, bet summā par 19%. Arī Fintech Latvija asociācijas biedru novērojumi liecina, ka nevar apgalvot, ka aizdevumu skaits pieaug vien dzīves dārdzības dēļ. Turklāt, dati par otro pusgadu vēl nav pieejami, tādējādi nav iespējams izdarīt pilnvērtīgus secinājumus par posmu, kad, līdz ar apkures sezonas iestāšanos, novērojami visaugstākie maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem.

 “Secinājumus par to, cik liela ietekme uz izsniegto kredītu skaitu ir energoresursu cenu pieaugumam, varēsim izdarīt vēlāk, analizējot nākamā pusgada pārskatu. Tomēr, pieļaujot, ka patērētāji līdz ar dārdzības līmeņa pieaugumu, varētu šobrīd izrādīt pastiprinātu interesi par kreditēšanas pakalpojumiem, esam aicinājuši nozares uzņēmumus un asociācijas, pievērst uzmanību maksātspējas vērtēšanas kritērijiem, samazināt riska apetīti, kā arī izrādīt pretimnākšanu grūtībās nonākušiem patērētājiem. Izvēlēties kreditēšanas piedāvājumus komunālo vai citu maksājumu un parādu segšanai neiesakām izvēlēties kā opciju. Ir jāpārskata savas iespējas atdot aizņēmumu, un pret tiem jāizturas ar īpašu piesardzību, turklāt gadījumos, ja kredīts nodrošināts ar nekustamā īpašuma ķīlu, saistību neizpildes gadījumā patērētājs var zaudēt mājokli ātrāk nekā citu kredīta līguma saistību neizpildes gadījumā. Tāpat, turpinām pievērst pastiprinātu uzmanību kreditēšanas reklāmu aizlieguma uzraudzībai, tostarp, vai zem kreditēšanas reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem netiek slēpta patērētāju kreditēšanas reklāma, kā arī, vai atļautajos reklāmu veidos netiek veicināta bezatbildīga aizņemšanās,” uzsver Andis Priedītis, PTAC Patērētāju tiesību uzraudzības departamenta direktora vietnieks.

“Kopējā nozares atkopšanās ir noteicošais faktors, kāpēc šogad ir pieaudzis izsniegto patēriņa kredītu skaits. Līdzīga tendence ir vērojama ne vien Latvijā, bet arī citviet Eiropā. Turklāt, pirmos rēķinus par apkures sezonu, saņemam vien oktobrī un novembrī, tāpēc apgalvojums, ka tieši komunālo pakalpojumu cenu pieaugums ir noteicošais faktors, kas veicinājis izsniegto kredītu skaitu pēdējā pusgadā, nav datos balstīts. Saprotot šī brīža izaicinošos apstākļus, līdz ar kopējo dzīves dārdzības pieaugumu, asociācijas biedri uzsvēruši nepieciešamību nozares uzņēmumiem, izsniedzot aizdevumus, pastiprināti pievērst uzmanību maksātspējas novērtējumam, klienta spējai to atdot. Būtiska šajos apstākļos ir arī sabiedrības izglītošana par savas finansiālās situācijas izvērtēšanu un spēju aizņemties, kas jau šobrīd lielā mērā ir daļa no biedru publiskās komunikācijas,” stāsta Fintech Latvija asociācijas vadītāja Tīna Lūse.

Globālās inflācijas un strauji augošo energoresursu cenu kāpuma dēļ ir novērojams spiediens uz finansiālo labklājību, un tas var radīt nepieciešamību pēc papildu finansējuma savu vajadzību segšanai. Fintech Latvija asociācija aicina patērētājus, pirms pieņemt lēmumu par kreditēšanas pakalpojumu izmantošanu, izvērtēt ne tikai savu spēju aizņemtos līdzekļus atdot, bet arī to, vai nav iespējams problēmas atrisināt ar citu līdzekļu palīdzību.

Līdzīgi kā PTAC, arī asociācija mudina iedzīvotājus neizmantot kredītus komunālo vai kādu citu maksājumu segšanai. Fintech Latvija asociācijas biedri sagatavojuši arī ieteikumus par to kā mazināt finansiālo slogu apkures sezonas laikā: https://fla.lv/ieteikumi-ka-mazinat-finansialo-slogu-apkures-sezonas-laika/

Attēls: ilustratīvs (canva.com)

TOP Komentāri

avatar