Interneta resursi – nenovērtējams palīgs attālinātās mācībās

Attālinātās mācības šobrīd jau kļuvušas par ikdienu. Skolotājiem un skolēniem nākas izmantot dažādus rīkus, kas palīdz apgūt mācību vielu mājas apstākļos. To skaitā ir gan e-klase, gan arī dažādas mājaslapas – uzdevumi.lv, soma.lv un fizmix.lv. Taču, lai pēc iespējas dažādotu mācību saturu, var izmantot arī citus interneta resursus – piemēram, steamup.lv.

Palīgs eksakto zinātņu apguvē

Steamup.lv ir lielisks palīgs, lai apgūtu un izprastu eksaktās zinātnes, turklāt tās saturs tiek regulāri papildināts. Laikā, kad mācības notiek attālināti, īpaši var noderēt mājaslapā pieejamie eksperimentu un citi skaidrojošie video, kas skolēniem var palīdzēt apgūt mācību vielu. Šobrīd, kad nesanāk satikt skolēnus ķīmijas vai fizikas kabinetos, ir iespējams parādīt sarežģītākus vai bīstamākus video digitāli – ar video palīdzību. Lapā atrodami gan skaidrojoši video un eksperimenti, kas veikti kopā ar ķīmijas un fizikas skolotājiem, gan arī video ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem – to skaitā basketbolistu Kristapu Dārgo, skeitbordistu Madaru Apsi, kamaniņu braucēju Ullu Zirni un blogeri Santu Bušu, kuri dalās savā pieredzē par to, kā ikdienā izmanto eksaktajos priekšmetos apgūtās zināšanas.

Sabiedrībā zināmo cilvēku pieredzes stāsti var palīdzēt atbildēt uz skolēnu galveno jautājumu – kur man apgūtā mācību viela noderēs dzīvē? To atzīst arī Mārupes Valsts ģimnāzijas skolotājs Aleksandrs Vorobjovs: “Man ļoti patīk Steamup.lv mājaslapa, jo tajā var atrast atbildes uz būtiskiem skolēnu jautājumiem. Man ļoti bieži tiek jautāts – kāpēc ir jāmācās, kā iegūtās zināšanas palīdzēs nākotnē, kāds skolēnam labums no tā, kas apgūts mācību stundās? Izmantojot STEaMup lapu, es saviem skolēniem varu parādīt konkrētus piemērus, kā dažādu nozaru pārstāvji izmanto skolas laikā iegūtās zināšanas.,” stāsta Aleksandrs.

Turklāt mājaslapā apkopoti ne tikai STEaMup veidotie video, bet arī video no citiem avotiem. Līdz ar to nav vajadzības meklēt informāciju dažādās mājaslapās, – viss ir apkopots vienā.

STEaMup – palīgs skolotājiem  un vecākiem

Lai skolēni varētu pārbaudīt mācību laikā iegūtās zināšanas, mājaslapā ievietoti kopā ar “Iespējamās misijas” skolotājiem izveidoti teksta uzdevumi. Sadarbojoties ar skolotājiem, regulāri tiek publicēti jauni uzdevumi visos eksaktajos mācību priekšmetos – ķīmijā, matemātikā, fizikā, informātikā, bioloģijā un dabaszinībās.

Šos uzdevumus skolotāji var izmantot, lai dažādotu ikdienas mācības. Skolēniem, atverot uzdevumu, redzams tikai jautājums, bet aprēķini jāveic pašam. Pēc tam savu iegūto rezultātu iespējams salīdzināt ar pareizo atbildi.

STEaMup mājaslapā noderīgu informāciju var atrast ne tikai skolēni, bet arī skolotāji un vecāki. Lapā ir apkopoti vairāki padomraksti, kas var noderēt kā vecākiem, tā arī skolotājiem. Vecāki var meklēt informāciju par to, kā apgūt mācību vielu kopā ar bērniem vai arī kā motivēt savu bērnu pievērsties eksaktajām zinātnēm. Turpretī skolotāji varēs atrast informāciju par to, kādus digitālos rīkus izmantot, lai attālināto mācību laikā skolēniem pēc iespējas labāk palīdzētu izprast mācību vielu.

Foto: ilustratīvs (pexels.com)

TOP Komentāri

avatar