Ģipkā varēs iepazīt neparasto mitrāju – lankas un dzīvnieku pēdas tajās

Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija mitrājiem veltītā mēneša noslēgumā aicina ikvienu dabas draugu un aktīvās atpūtas cienītāju 23. februārī doties uz Kurzemi un piedalīties pārgājienā “Mitrāji un pēdas” Ģipkas lankās.

Pārgājienā kopā ar Pārvaldes ekspertu un zoologu Vilni Skuju varēs iepazīt  dažādu dzīvnieku atstātās pēdas, vērot norises dabā un arī uzzināt par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas lieguma “Ģipkas lankas” mitrāju vēsturisko izveidošanos.

Pulcēšanās pārgājienam – sestdien, 23. februārī plkst. 11.00 pie autoceļa P 131 (Tukums-Kolka) stāvlaukumā pie Pūrciema Baltās kāpas. Pārgājiena ilgums plānots apmēram 4 stundas un dalība tajā ir bez maksas, taču vēlams iepriekš pieteikties, zvanot Ērikai Kļaviņai pa tālruni 27878099. Spēku papildināšanai un siltumam noderēs līdzi paņemtas uzkodas un karsta tēja, bet pārgājiens būs patīkamāks, ja tērpsieties laika apstākļiem un iešanai dabā piemērotā apģērbā.

Par lankām dēvē pārplūstošas un mitras pļavas un, lai gan Ģipkas lankas nav viena no Ramsāres konvencijas vietām Latvijā, šī teritorija ir nozīmīga dabas daudzveidības saglabāšanai. Šī mitraine īpaši aizsargājamas dabas teritorijas statusu ieguva 2004.gadā. Lieksnupes palienes pļavas, bebraines, nokaltušie koki un grīšļu ceru platības ir piemērota  putnu ligzdošanai. Nozīmīgākās putnu sugas ir mazais ormanītis, baltmugurdzenis, trīspirkstu dzenis, mērkaziņa, sloka.

Ramsāres konvencijas definīcijā mitrāji ir purvi, palienes, dumbrāji, piekrastes, mitrās pļavas, upes un ezeri. Tie funkcionē kā dabiskie ūdens filtri, ūdens uzkrājēji, klimata pārmaiņu novērsēji.

Latvijā ir sešas Ramsāres konvencijas vietas. Šis starptautiskais dokuments parakstīts 1971. gadā, un konvencija ir vienīgais starptautiskais vides aizsardzības līgums, kas veltīts kādai noteiktai ekosistēmai, un tās misija ir mitrāju aizsardzība un apdomīga izmantošana. Latvija šai konvencijai pievienojās 1995. gadā.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar