Gatavojoties masveida vakcinācijai pret Covid-19, apmācīs papildu personālu

Lai nodrošinātu raitu vakcinācijas procesu brīdī, kad sāksies masveida vakcinācija pret Covid-19, tiks apmācīti tikai tie papildus piesaistītie mediķi, kuri nesen atgriezušies nozarē vai kuru ikdienas darbs nav saistīts ar vakcināciju. Vakcinācijas iestādes noteiks, kuriem ir nepieciešams apmeklēt šīs mācības, jo tikai iestāde var izvērtēt personāla sagatavotību. Tādā veidā tiks nodrošināts, ka apmācītā persona strādās attiecīgajā vakcinācijas iestādē. 

Šāda apmācība ir nepieciešama, lai nodrošinātu papildu personālu masveida vakcinācijai.  

Neskatoties uz to, ka mediķi apgūstot profesiju iegūst pamatzināšanas arī vakcinācijas procesā, ir jāņem vērā, ka masveida vakcinācijas laikā ir nepieciešama ļoti raita un koordinēta rīcība, kā arī pietiekamas zināšanas par vakcīnas iedarbību un rīcību situācijās, ja novērojamas blakusparādības. To var īstenot, ja ir atbilstoši trenētas iemaņas un aktuālas zināšanas. Svarīgi, ka arī masveida vakcinācijas procesā tiek nodrošināts augsts vakcinācijas pakalpojuma kvalitātes līmenis.  

Apmācībās paredzētas vienas dienas teorētiskās un praktiskās mācības, ko nodrošinās Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēki.

Apmācībās iekļauts: 

  • aktuālā COVID-19 vakcinācijas organizācijas kārtība, vakcinācijas kabineta aprīkojums, rīcība ar to, vakcinācijas komandas sadarbība,  atbalsta un konsultēšanās iespējas;
  • COVID-19 vakcīnas uzbūve un darbības principi, riska grupas, kontrindikācijas, piesardzības pasākumi;
  • COVID-19 vakcīnas vizuālais novērtējums, derīguma termiņš, uzglabāšana pirms lietošanas;
  • COVID-19 vakcīnas transportēšana, aukstuma ķēdes uzturēšanas pamatojums un nozīme, aukstuma ķēdes nodrošināšana un rīcība prasību pārkāpuma gadījumā (saziņa un organizatoriskie jautājumi);
  • Injekciju tehnika – klienta pozicionēšana, atbilstošas injekcijas vietas izvēle un noteikšana, vakcīnas sagatavošana saskaņā ar vakcīnas ražotāja norādījumiem, darba vietas sagatavošana vakcinācijai atbilstoši  higiēnas un aseptikas prasībām, devas noteikšana, vakcīnas ievadīšanas tehnikas; 
  • Iespējamās blakusparādības, rīcība blakusparādību gadījumā – anafilakse un   neatliekamās medicīniskās palīdzības apmācība, reaģēšana uz tūlītēju nopietnu nevēlamu notikumu pēc vakcinācijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības aprīkojums, tā pieejamība un pielietojums;
  • Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana – prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem vakcinācijas laikā, to pareiza lietošana;
  • Vakcinācijas aprīkojuma (šļirces, flakoni u .c.) droša iznīcināšana;
  • Prasības personas datu apstrādei un darbam ar medicīnisko dokumentāciju;
  • Komunikācija ar klientu.

Mācības un apmācāmo skaits plānots atbilstoši vakcinācijas plāna īstenošanai visā valsts teritorijā. Maksimāli apmācāmo skaits plānots līdz 500, taču tas tiks noteikts atbilstoši situācijai. Vienas personas apmācības izmaksas plānotas 80 eiro apmērā.

Foto: pexels.com

TOP Komentāri

avatar