Eksperte: Jaunākās tehnoloģijas kā tilts starp paaudzēm

Nevienam nav noslēpums, ka savstarpējai saziņai mūsdienu jaunieši lieto dažādas aplikācijas un mobilās lietotnes. Tā ir viena no t.s. millenium paaudzes iezīmēm. Jaunieši, kuri šobrīd ir vecumā no 18 līdz 35 gadiem, daudz mācās, ir pieraduši iepirkties online vidē un nebaidās no Paypal un līdzīgām sistēmām. Lai nodrošinātu sekmīgu komunikāciju ar šo paaudzi, arī dažādi uzņēmumi un iestādes cenšas pielāgoties, tostarp augstskolas, kas meklē aizvien jaunus risinājumus. Biznesa augstskolas Turība docētāja Iveta Liniņa uzsver, ka dažādi e-risinājumi ir veids, kā uzlabot komunikāciju ar jauniešiem arī studiju vidē, nodrošinot labākus rezultātus, padarot pieejamākus studiju procesā nepieciešamos resursus un sekmētu arī mācībspēku kompetenču palielināšanos.

Nepārtraukts darbs pie studiju efektivitātes un kvalitātes sekmēšanas

Millenium paaudze ievieš savas korekcijas un apkārtējai videi vienkārši ir jāpielāgojas. Šo paaudzi raksturo augsts pašvērtējums, plašs redzesloks un pārliecība par savām profesionālajām spējām – vairāku valodu pārzināšana un tehnoloģiju pārvaldība, kā arī ir īpašas spējas darboties multitasking apstākļos. Lai piedāvātu šai paaudzei atbilstošas studiju iespējas, nepieciešams nepārtraukti strādāt pie studiju efektivitātes un kvalitātes sekmēšanas, paaugstinot arī personāla prasmes un kompetences.

Paaudze, kura augusi un atrodas nepārtrauktā pieslēgumā

Jaunāko tehnoloģiju integrēšana studiju procesā nākotnē būs vēl izšķirošāka, jo drīzumā studijas uzsāks t.s. Z paaudze – jaunieši, kas dzimuši no 2000. gada. Tā ir tiešsaistes paaudze, kura augusi un atrodas nepārtrauktā pieslēgumā – 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā. Šī paaudze labprātāk sazinās e-vidē, nekā tiekas klātienē vai zvana telefoniski. Tā ir aplikācijām draudzīgākā paaudze, kuri izbauda dalīšanos ar mirkļiem personiskākās, “tūlītējās” sociālajās platformās. Tehnoloģijas ir šīs paaudzes marķējums.

Digitālie iedzīvotāji un citas paaudzes

Atliek vien piekrist ekspertiem, kuri skaidro, ka, lai atrastu kopīgu valodu ar šīs paaudzes pārstāvjiem, svarīgi ir atcerēties, ka šie cilvēki ir “digitālie iedzīvotāji” – auguši nemitīgas informācijas plūsmā, tādēļ arī komunikācijai ar tiem ir jābūt ātrai, precīzai un saprotamā valodā un formātā.

Nesen veikts OECD pētījums atspoguļoja, ka vidējais pedagogu vecums Latvijā ir no 40 līdz 60 gadiem. Tā ir X paaudze, kas ir ļoti atšķirīga no mileniāļiem un Z paaudzes. X paaudze ir ļoti labi izpildītāji, cilvēki, kuri dzimuši stabilos apstākļos un nav raduši pie pārmaiņām. Faktiski, pārmaiņas tipisku X paaudzes pārstāvi pat biedē. Ja vidēji aritmētiskajam X paaudzes pārstāvim ir jāizglīto pilna auditorija ar mileniāļiem vai Z paaudzes pārstāvjiem, tad neatņems saziņas instruments noteikti ir jaunākās tehnoloģijas.

Mazināt plaisu ar tehnoloģiju apguvi

Pēc Z paaudzes seko A paaudze, ko vēl mēdz dēvēt par digitālajiem mazuļiem. Z un A paaudzes kļūst vēl atšķirīgākas, tāpēc, nemainoties pieejai, plaisa starp paaudzēm tikai pieaugs. Mēs nevaram gaidīt, ka mileniāļi un viņu bērni mainīsies – pie šīm paaudzēm var piekļūt tikai caur viņu interesēm, tāpēc ir jāmaina pieeja, t.sk. arī pieeja izglītības nozarē. Tieši tāpēc Biznesa augstskola Turība veic dažādas pārmaiņas, lai sekmētu  augstskolas pārvaldību, īsteno docētāju digitālo prasmju pilnveidi, aizvien vairāk informācijas topošajiem un esošajiem studentiem nododot ar sociālo platformu starpniecību u.tml. Jau drīzumā ar Eiropas Sociālā Fonda projekta „Pārvaldības uzlabošana Biznesa augstskolā Turība” (projekta nr.8.2.3.0/18/A007) atbalstu tiks uzlabota augstskolas iekšējās informācijas sistēma, kā arī tiks izveidota studentam ērti lietojam mobilā aplikācija, lai tādejādi padarītu studiju procesu mūsdienīgāku un pielāgotu nākamo paaudžu vajadzībām.

Autore: Biznesa augstskolas Turība docētāja Iveta Liniņa

TOP Komentāri

avatar