Dzejnieces Lijas Brīdakas izvadīšana

2022.gada 27.septembrī no Krematorijas Lielās zāles pēdējā gaitā tika izvadīta dzejniece un rakstniece Lija Brīdaka. Viņu pēdējā gaitā pavadīt ieradušies bija kupls skaits viņas kolēģu, laikabiedru un talanta cienītāju. Lija Brīdaka devās mūžībā drīz pēc 90 gadu sliekšņa sasniegšanas, līdz pat pēdējām mūža dienām saglabājot možu garu, asu prātu un rāmu viedumu. Pēc sevis Lija Brīdaka ir atstājusi bagātīgu dzejas un prozas mantojumu.

Video: Inga Nestere

TOP Komentāri

avatar