Dažāda vecuma cilvēku iekļaušanā būtisks ir darba kolektīvs un uzņēmumu izvirzītās vērtības

Lai veicinātu dažāda vecuma cilvēku iekļaušanu darba vidē, svarīga ir ne tikai darba devēja loma, bet arī pārrunu process un kolektīvs kopumā, tādējādi veicinot cieņpilnu attiecību veidošanu un diskriminācijas izskaušanu, savukārt uzņēmumiem nosakot savas vērtības, daudz veiksmīgāk ieviešama iekļaušanas politika. Pie šādām atziņām nonāca uzņēmēji un organizācijas, Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) rīkotajā diskusijā darba devējiem.

Pasākums notika 20.septembrī Jelgavā, kur pirmajā daļā piedalījās trīs nozares eksperti:  Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes loceklis Jānis Lielpēteris, sertificēts organizāciju psihologs, docents un firmas “Crea Test” vadītājs Reinis Lazda, kā arī Latvijas Universitātes asociētā profesore, vadošā pētniece Līga Rasnača. Diskusijā “Vai Latvijā joprojām ir aktuāla diskriminācija uz vecuma pamata?” eksperti runāja par dažādu paaudžu raksturīgākajām iezīmēm, kas atšķir gados jaunākus un gados vecākus darba ņēmējus.

“Veidojot iekļaujošu darba vidi, ikvienam jāatceras, ka šajā procesā ir iesaistīti ne tikai darba devēji un dažādās vecuma grupas, kas pārstāv darba ņēmēju pozīciju, bet arī valsts, kas veido kopējo nodarbinātības politiku, ko nepieciešams aktualizēt, galveno uzmanību veltot nevis normatīvismam jeb birokratizācijai, bet gan praktiskām vajadzībām gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem.  Līdz ar to vēlamo mērķu sasniegšanai ir jābūt kopīgam darba procesam, lai darbs un darba vide ikvienam cilvēkam nebūtu kā apgrūtinājums, bet vieta, kur attīstīties un pilnveidoties,” norāda LTRK valdes loceklis Jānis Lielpēteris.

Pašreiz diskrimināciju darba vidē pilnībā izskaust ir ļoti sarežģīti un pat neiespējami, jo tā pastāv ne tikai no darba devēju puses, bet arī darba kolektīvā – kolēģu, klientu un sadarbības partneru vidū. “Kopējā procesā iesaistītās puses ir vairākas, un tām jāstrādā gan ar sevi, gan saviem aizspriedumiem. Diemžēl, mūsdienu pasaulē pastāv tā saucamais jaunības kults, kas ietekmē  kopējo darba tirgu un darba vidi, tādēļ nereti cieš tieši pirmspensijas vai pensijas vecuma cilvēki. Šādās situācijās svarīga nozīme ir gan paša cilvēka vēlmei attīstīties, gan atbalsts no apkārtējiem, lai nemazinātu vēlmi apstāties nevienā vecumposmā,” pauž organizāciju psihologs, docents un firmas “CreaTest” vadītājs Reinis Lazda.

Pasākums noslēdzās ar darba devēju diskusiju, aktualizējot tēmu “Jā! Es dodu darbu jauniešiem vai gados vecākiem cilvēkiem”, kurā piedalījās sociālā uzņēmuma “Ligero” dibinātāja un vadītāja Liene Reine-Miteva un zvanu centra “Sonido” vadītāja Inga Muižniece.

“Diskriminācija bieži rodas tādēļ, ka cilvēki viens otru neizprot. Mēs neiedziļināmies dažādu cilvēku rīcības iemeslos un nevēlamies pieņemt to, ka citi var būt citādāki nekā es. Tāpēc vēlmi iedziļināties un izpratni mēs katrs varam attīstīt paši. Protams, svarīga loma ir arī ģimenei, kas šo izpratni ieaudzina. Ja būsim sevī attīstījuši izpratni un pieņemšanu, mūsos veidosies arī tolerance jeb spēja pieņemt ikvienu cilvēku tādu, kāds viņš ir,” saka zvanu centra “Sonido” vadītāja Inga Muižniece.

SIF rīkotajā projekta ciklā “Tas nav par vecumu” plānots īstenot kopumā četrus pasākumus darba devējiem ar mērķi aktualizēt darba devēju dienas kārtībā jautājumu par vecuma diskrimināciju, rosināt darba devējus aizdomāties gan par pārrunu procesu, meklējot darbiniekus, gan arī sludinājumos izvirzot prasības un veidojot iekšējo darba vidi un kultūru.

“Daudzi uzņēmēji pašreiz neapzinās, ka dažādojot savu kolektīvu un izvēloties par darbiniekiem gan jauniešus bez pieredzes, gan vecāka gadagājuma cilvēkus ar lielāku pieredzi, iespējams veidot lielisku darba vidi, kur vieni papildina otrus. Bieži vien tieši sinerģija starp dažādām paaudzēm var palīdzēt atrisināt dažādus jautājumus un rast veiksmīgus risinājumus organizācijas attīstībai un izaugsmei,” saka SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Attēls: ilustratīvs (pexels.com)

TOP Komentāri

avatar