Brahiterapiju Latvijas pacientiem iespējams saņemt Lietuvā un Igaunijā

Latvijā šobrīd uz laiku brahiterapija nav pieejama, taču valsts apmaksātu pakalpojumu ir iespējams saņemt Lietuvā un Igaunijā, kā arī citviet Eiropā. Līdz šim no Latvijas 24 pacienti ir uzsākuši brahiterapiju Lietuvā. NVD ir sazinājies ar Igauniju, kas sniedza apstiprinājumu, ka arī Tallinā un Tartu ir iespējams veikt brahiterapiju. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca šobrīd plāno nepieciešamās iekārtas iepirkumu, lai šī gada nogalē atjaunotu pakalpojumu Latvijā.

Nacionālais veselības dienests (NVD) skaidro, ka situācijā, kad pacientam ir atklāta saslimšana un nepieciešama ārstēšana, ārstējošais ārsts un ģimenes ārsts, ir galvenā persona, kas lemj, organizē un uzrauga pacienta ārstēšanu un nosaka tālāku rīcības pieeju, jo šīm personām ir vistiešākā pieeja pacienta slimības vēsturei un saslimšanas ainai. Taču jāņem vērā, ka arī pats pacients ir iesaistīts lēmumu pieņemšanā par ārstēšanās gaitu un izvēlēm. Ja nepieciešama ārstēšana ārpus Latvijas teritorijas, pamatojoties uz ārstu konsīlija slēdzienu, ir iespējams saņemt arī valsts apmaksātu ārstēšanu, rakstot iesniegumu NVD S2 veidlapas saņemšanai.

Katru gadu NVD vidēji izsniedz 180 S2 veidlapas, sadalot pa pakalpojumu veidiem, visvairāk veidlapas tiek izsniegtas tādiem pakalpojumiem kā ārpusģimenes cilmes šūnu donora meklēšana un cilmes šūnu transplantācija, acs operācijas u.c. S2 veidlapa ir kā garantija, ka Dalībvalsts, kas izsniegusi S2 veidlapu personai, norēķināsies ar Dalībvalsti, kurā personai tiks sniegts konkrētais plānveida veselības aprūpes pakalpojums.

NVD var izsniegt S2 veidlapu, ja vienlaikus ir izpildīti visi sekojošie nosacījumi:

Pakalpojums tiek apmaksāts no valsts budžeta;

Latvijā šādu pakalpojumu nav iespējams saņemt;

Pakalpojums nepieciešams, lai novērstu pacienta dzīvības funkciju vai veselības stāvokļa neatgriezenisku pasliktināšanos;

Pakalpojums netiek sniegts klīnisku pētījumu ietvaros un netiek uzmantotas eksperimentālas ārstniecības tehnoloģijas.

S2 veidlapas saņemšanas kārtība paredz, ka vispirms ārstu konsīlijs ar savu atzinumu rekomendē konkrēta pakalpojuma saņemšanas nepieciešamību ārpus Latvijas un apstiprina, ka ir spēkā visi S2 veidlapas saņemšanas nosacījumi. Ja konsīlija lēmumā nav norādīta konkrēta ārstniecības iestāde, pacients sadarbībā ar ārstējošo ārstu identificē ārstniecības iestādi ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē, kura var sniegt nepieciešamo pakalpojumu un pieņem S2 veidlapu. Gadījumos, kad ir grūtības identificēt ārstniecības iestādi, ir iespējams vērsties NVD pēc palīdzības.

Kad konsīlija slēdziens ir saņemts, ārstējošais ārsts vai pacients sazinās ar ārstniecības iestādi un noskaidro, vai šī iestāde pieņems pacientu ar S2 veidlapu, vai ir jāievēro kādā īpaša kārtība un kad iespējams saņemt pakalpojumu. Pēc tam pacients aizpilda iesniegumu S2 veidlapas saņemšanai un kopā ar konsīlija atzinumu to iesniedz NVD – klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu).

NVD izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par S2 veidlapas izsniegšanu. Veidlapa kopā ar informatīvu pavadvēstuli tiek izsniegta pacientam klātienē vai nosūtīta pa pastu. Ja nepieciešams, pacients vai ārstējošais ārsts atkārtoti sazinās ar ārstniecības iestādi, informējot, ka veidlapa saņemta, un noskaidrojot konkrētā pakalpojuma saņemšanas specifiku.

Kad lēmums S2 veidlapas izsniegšanai ir pieņemts, pacients dodas saņemt nepieciešamo pakalpojumu S2 veidlapā norādītajā ārstniecības iestādē un laika posmā, ņemot vērā konkrētās ārstniecības iestādes nosacījumus. Ja attiecīgajā ārstniecības iestādē par konkrēto pakalpojumu pastāv pacienta līdzmaksājumi, tad pacients tos sedz no saviem līdzekļiem.

Informāciju par S2 veidlapas izsniegšanas kārtību un citiem jautājumiem var noskaidrot, zvanot uz NVD bezmaksas informatīvo tālruni 80001234.

Foto: https://ieej.lv/f4HWs

TOP Komentāri

avatar