Atceroties Itu Kozakēviču

Polijas vēstniecība delegācija un citi klātesošie cilvēki nolika ziedus pie Itas Kozakevičas atdusas vietas saistībā ar aktīvistes 65. dzimšanas gadadienu.

Ita Kozakeviča dzimusi 1955.gada 3.jūlijā Rīgā. Tēvs – polis, māte – latviete. Gājusi bojā 1990.gada 28.oktobrī Itālijā (Gaetā) Vispasaules ārzemju poļu biedrību konferences laikā. Apglabāta Rīgā, Miķeļa kapos. Viņa bija patiesa Latvijas patriote, brīvības un demokrātijas cīnītāja.

Pēc ievēlēšanas LR AP (1990.gadā) kļuvusi par Cilvēka tiesību un nacionālo jautājumu komisijas priekšsēdētāju, vadījusi amnestijas lietu izskatīšanu, bijusi AP Prezidija locekle. 1990.gada jūnijā Cēsīs kļuvusi par gada “Sievieti Latviju”.  Atmodas sākumā I.Kozakēviča bijusi Latvijas poļu kultūras draugu biedrības valdē, ievēlēta arī par Latvijas Poļu savienības priekšsēdētāju, piedalījusies poļu skolu organizēšanā Latvijā. Viņa ir viena no  Tautu foruma organizētājām (1988.gada decembris). Bija viena no Latvijas nacionālo kultūras biedrību asociācijas galvenajiem organizatoriem un radīšanas iedvesmotājiem, vēlāk kļuvusi par  organizācijas priekšsēdētāja vietnieci. Pēc viņas nāves Rīgas Poļu vidusskola tika pārsaukta par Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolu. Itas vārds  piešķirts arī Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijai (LNKBA).

Foto: https://ieej.lv/7HNpI

TOP Komentāri

avatar