1. ceturksnī būvniecības produkcijas apjoms pieauga par 14,9 %

  1. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2019. gada 1. ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 14,9 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. Būvniecības apjoma kāpums bija ēku būvniecībā – par 16,4 %, inženierbūvniecībā – par 16 % un specializētajos būvdarbos – par 9,7 %. Būvniecības produkcijas pieaugumu ietekmēja labvēlīgie laikapstākļi, kas ļāva turpināt iepriekš uzsāktos būvdarbus un ātrāk uzsākt jaunu projektu izpildi.

Salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo ceturksni, produkcijas apjoma pieaugumu inženierbūvniecībā būtiski ietekmēja kāpums hidrotehnisko objektu būvniecībā un citur neklasificētajā inženierbūvniecībā – par 41,5 % un ceļu un dzelzceļu būvniecībā – par 25,5 %.

  1. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2019. gada 4. ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās palielinājās par 11,5 %, tai skaitā ēku būvniecībā – par 10,9 %, inženierbūvniecībā – par 1,9 % un specializētajos būvdarbos – par 22 %.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss

 

Būvniecības produkcijas apjoma pārmaiņas

(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2020. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar
2019. gada 4. ceturksni (sezonāli izlīdzināts) 2019. gada 1. ceturksni (kalendāri izlīdzināts)
Visa būvniecība 11,5 14,9
Ēku būvniecība 10,9 16,4
Inženierbūvniecība 1,9 16,0
Ceļu un dzelzceļu būvniecība (tai skaitā tilti) -1,8 25,5
Pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība 6,8 6,5
Pārējā inženierbūvniecība (hidrotehnisko objektu būvniecība un citur neklasificēta inženierbūvniecība)  46,5 41,5
Specializētie būvdarbi 22,0 9,7
Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana -9,0 6,5
Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības 4,7 -1,3
Būvdarbu pabeigšana (apmetēju darbi, grīdas un sienu apdare, krāsotāju un stiklinieku darbi u.c.) 26,2 14,0
Citi specializētie būvdarbi 14,1 43,3

 

Izsniegtās būvatļaujas2 

  1. gada 1. ceturksnī izsniegtas 749  būvatļaujas dzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai par kopējo platību 222 tūkst. kvadrātmetru jeb par 88 būvatļaujām vairāk un par 49 tūkst. kvadrātmetru lielāku platību nekā 2019. gada 1. ceturksnī, tai skaitā jaunajai būvniecībai – 532 būvatļaujas par paredzamo platību 156 tūkst. kvadrātmetru ( par 56 būvatļaujām un par 34 tūkst. kvadrātmetru lielāku paredzamo platību nekā gadu iepriekš). Viena dzīvokļa jaunu māju būvniecības uzsākšanai izsniegtas 411 būvatļaujas (paredzamā platība – 97 tūkst. kvadrātmetru). 

Nedzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai tika izsniegta 381 būvatļauja par kopējo platību 270 tūkst. kvadrātmetru, tai skaitā jaunajai būvniecībai – 242 būvatļaujas par paredzamo platību 148 tūkst. kvadrātmetru. Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai tika izsniegtas 69 būvatļaujas par kopējo platību 138 tūkst. kvadrātmetru, no tām 40 būvatļaujas paredzētas jaunbūvēm par kopējo platību 75 tūkst. kvadrātmetru.

Plašāka informācija par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām būvatļaujām ēku būvniecībai pieejama CSP datubāzes sadaļā „Būvniecība”.

Publicētie dati nākamajos ceturkšņos var tikt precizēti, ja tiks iegūta papildu vai precizēta informācija no uzņēmumiem un administratīvo datu avotiem.

Metodoloģiskie skaidrojumi

1 Uzņēmumu saviem spēkiem veiktie būvdarbi, ieskaitot ārpus Latvijas veiktos darbus. 

2 Sākot ar 2014. gada 4. ceturksni būvniecības statistikā termins „izsniegtās būvatļaujas” raksturo izdarīto atzīmju skaitu būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 

 

TOP Komentāri

avatar