Teiču dabas rezervātā dzērveņu lasīšanas periodā mazāk ogotāju, bet vairāk pārkāpumu

Gādājot par Teiču dabas rezervāta dabas vērtību saglabāšanu ilgtermiņā, dzērveņu lasīšana rezervāta regulējamā režīma zonā ir ierobežota. Atļautajā ogošanas periodā, divas nedēļas nogales septembrī, Dabas aizsardzības pārvaldes (pārvalde) inspektori veica regulāras pārbaudes noteikumu ievērošanai. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kopējais ogotāju skaits samazinājies, taču pieaudzis pārkāpumu skaits.

Teiču dabas rezervāts ir lielākais dabas rezervāts Latvijā, bet Teiču purvs – viens no lielākajiem neskartajiem sūnu purviem Baltijā. Rezervāta regulējamajā zonā ogot ļauts tikai tuvējā apkaimē deklarētajiem iedzīvotājiem, tikai Madonas novada Mētrienas un Barkavas pagastā, Jēkabpils novada Atašienes pagastā, Varakļānu novada Murmastienes un Varakļānu pagasta deklarētiem iedzīvotājiem. Šogad fizisko atļauju saņemšana pagasta pārvaldēs aizstāta ar personas apliecinoša dokumenta uzrādīšanu purvā. Tāpat ogotājiem jāievēro arī Teiču dabas rezervāta likuma noteikumi, kas ļauj ogot tikai noteiktos datumos, lasīt tikai dzērvenes (nevis citas ogas un sēnes), uzturēties tikai rezervāta regulējamā režīma zonā un ogas lasīt tikai ar rokām (bez jebkāda veida palīgierīcēm).

“Šogad pārbaudījām aptuveni 200 ogotāju, pērn 350. Ar prieku secinām, ka Teiču purvam blakus esošajos pagastos deklarētie iedzīvotāji ievēro noteiktos ogošanas datumus, kā arī lasa ogas ar rokām, tādējādi saudzējot purva vērtības. Pēc sarunām secinām, ka viņus apmierina jaunā kārtība, kas nosaka atļautos ogošanas datumus, nevis laikus iegūta fiziska izziņa, kas pierāda viņu tiesības ogot,” stāsta pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas uzraudzības un kontroles sektora vadītājs Dagnis Vasiļevskis.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, diemžēl palielinājies konstatēto pārkāpumu skaits – ir uzsākti 15 administratīvie pārkāpumu procesi par uzturēšanos rezervāta teritorijā pret personām, kas nedzīvo apkārtējos pagastos. Šīs personas arī ignorēja nosacījumu, ka ogas drīkst lasīt tikai ar rokām, tā vietā izmantojot palīgierīces.

Teiču purvā dabas rezervāts izveidots, lai ļautu dabas procesiem attīstīties bez cilvēka iejaukšanās un klātbūtnes. Tas nodrošina dzīves apstākļus tipiskām, retām, aizsargājamām un daudzviet izzūdošām sugām. Purvs ir arī putniem nozīmīga vieta, piemēram, barošanās un atpūtas vieta dzērvēm un zosīm. Purvu veidošanās un atjaunošanās notiek ļoti lēni, tie ir ļoti jutīgi pret nobradāšanu. Lai netraumētu augu mētras, ogas Teiču purvā lasīt ļauts tikai ar rokām. Jo tehniskās ierīces izplūkā mētru lapas un izrausta to saknes. Visu minēto iemeslu dēļ ogošana šajā purvā atļauta tikai noteiktos periodos ierobežotam cilvēku lokam.

Daļā no Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām ir noteikta stingrā režīma jeb dabas rezervāta zona, kurā ogas lasīt nav ļauts, lai nodrošinātu netraucētu dabisko procesu attīstību.

Informāciju par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju zonējumu var aplūkot pārvaldes uzturētajā dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols (https://ozols.gov.lv/pub).

Par pamanītām nelikumīgām darbībām Teiču dabas rezervātā aicinām sazināties ar pārvaldi pa tālruņa numuru 26112686 vai rakstot ziņu uz e-pastu: latgale@daba.gov.lv.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar