Studenti iepazīstina ar piesārņotajām vietām Rīgā

Šādas „Zaļās patruļas” tiek īstenotas jau kopš 2007. gada, kad tās uz sabiedriskās iniciatīvas pamata aizsāka “Projekts Pēdas” kopā Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtu un Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāti.

Kopumā šogad studenti apmeklēja piecas zaļās teritorijas dažādās Rīgas apkaimēs- Mangaļsalā, Mežaparkā, Ziepniekkalnā, Vecmīlgrāvī un Kleistos. Daļā teritoriju tika fiksēts tikai neliels piesārņojums ar sadzīves un iepakojuma atkritumiem, taču dažās teritorijās tika atrasti arī elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, būvgruži un bīstamie atkritumi.

Lai gan piesārņojums tiek kartēts jau vairākus gadus un ziņas par piesārņotajām vietām tiek izmantotas plānojot Lielās talkas un citus sakopšanas pasākumus, ik gadu zaļajās teritorijās atkal tiek atrasti dažādi atkritumi. Tādēļ papildus Zaļajām patruļām studenti apkopojuši arī informāciju par ārvalstu pieredzi zaļo teritoriju piegružotības risināšanai un izstrādājuši priekšlikumus Rīgas teritoriju sakārtošanai, labiekārtošanai un citiem inovatīviem piesārņojuma novēršanas risinājumiem.

Lai meklētu risinājumus piesārņoto vietu attīrīšanai,  16.janvārī studentu veiktais darbs un izstrādātie priekšlikumi tika prezentēti Rīgas Domes izpilddirektoram Jurim Radzevičam un Rīgas izpilddirekciju pārstāvjiem. Domes pārstāvji ieinteresēti uzklausīja studentu prezentācijas par situāciju apsekotajās teritorijās un apkopoto informāciju par labās prakses piemēriem citās valstīs. Domes izpilddirektors J.Radzevičs atzinīgi novērtēja studentu paveikto darbu un izteica cerību par šādas sadarbības turpināšanu arī nākotnē.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar