Skolotājs: mācoties attālināti, esam kļuvuši saliedētāki

Lai vieglāk izturētu ārkārtas situāciju un tās laikā noteiktos ierobežojumus, svarīgi ir turpināt sazināties ar draugiem, klasesbiedriem vai kolēģiem pat tad, ja klātienē tikties nav iespējams. Kā stāsta Tukuma novada Zemgales vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs Kristiāns Jakubovskis, mācoties attālināti, nākas saskarties ar dažādām grūtībām, bet skolēni kļūst saliedētāki, tās risinot.

Galvenā atšķirība – jārēķinās ar tehnoloģiju pieejamību

Šajā mācību gadā sāku strādāt Tukuma novada Zemgales vidusskolā par skolotāju. Mācu latviešu valodu un literatūru divām piektās klases grupām, esmu 7.b klases audzinātājs, direktora vietnieks mācību darbā un divu pulciņu vadītājs. Pirms attālināto mācību procesa klases dzīvi bija daudz vieglāk organizēt: klases stundās mēs pārrunājām aktuālākos jautājumus saistībā ar ētiku, uzvedību un mācībām, kā arī klases ikdienu. 

Tikmēr patlaban jāņem vērā tehnoloģiju iespējas. Jāpieņem tas, ka ne visi jaunieši varēs pieslēgties mācību stundai tiešsaistē, un var rasties tehnoloģiska rakstura problēmas, kas var negatīvi ietekmēt savstarpējo sadarbību. Arī man pašam ir gadījies, ka, uzsākot tiešsaistes mācību stundu, mans portatīvais dators sāk “restartēties”.

Skolēniem ir svarīgi redzēt skolotājus un klasesbiedrus

Manuprāt, mācoties attālināti, ir ļoti svarīgi nezaudēt kontaktu starp skolotāju un skolēniem, tāpēc ikdienā jāizmanto tādi rīki, kas sniedz šo klātbūtnes efektu. Proti, papildu uzdevumu nodošanai e-pastos, e-klasē, Whatsapp sarakstē vai kā citādi, organizējot arī mācību stundas tiešsaistē. 

Tiešsaistes sarunas un mācību stundas organizēju videokonferences ZOOM platformā, kas, manuprāt, ir ļoti ērts rīks, kurā var mācīt. Izmantojot šo aplikāciju, rodas klātienes sajūta, kā arī ir iespējams uzreiz uzdot jautājumus par tēmu. Esmu pamanījis, ka šāda veida stundās jaunieši piedalās gana aktīvi, priecājas redzēt klasesbiedrus un skolotājus. Varu ieteikt klasei uzdot nedēļas izaicinājumu, par kura rezultātiem jaunieši atskaitās klases stundā. 

Šāda veida mācību stundas vajadzīgas arī tāpēc, lai jauniešiem rastos kopības sajūta, būtu pozitīvs garastāvoklis un viņi nejustos tik ļoti vientuļi. Ir svarīgi uzturēt regulāru kontaktu ar skolēniem, lai nepazustu tās saites, kas tika izveidotas līdz ārkārtas situācijas ieviešanai. 

Mācības attālināti saliedē klasi

Esmu novērojis, ka, mācoties attālināti, klase ir kļuvusi saliedētāka. Skolēniem daudz biežāk nākas jautāt pēc palīdzības citiem klasesbiedriem, kopīgi risināt uzdevumus, tikt galā ar problēmām, kuras radušās. Zinu, ka mani audzēkņi regulāri tiekas ZOOM platformā, brīvajā laikā kopīgi spēlē datorspēles. 7. klases jauniešiem šis laiks ir kā liela izklaide, jo nav agri jāceļas, lai tiktu uz skolu, var pats izvēlēties, kādā secībā apgūt konkrētajā dienā paredzētās tēmas, ne vienmēr blakus ir vecāki vai skolotāji, kuri varētu kontrolēt to, ko jaunieši dara. Tā, jauniešuprāt, ir nosacīta brīvība.

Ciešāka sadarbība ar vecākiem

Ja līdz ārkārtas situācijas sākumam vecāku sapulces tika rīkotas vienu reizi semestrī, tad tagad esam aplikācijā ZOOM tikušies jau vairākas reizes. Visaktīvākā saziņa ar vecākiem notika tieši ārkārtas situācijas sākumā, jo bija daudz neskaidru jautājumu, kurus nācās kopīgi risināt. Šobrīd vecāki visvairāk interesējas par sekmju uzlabošanu, uzdoto darbu apjomu. Man ar vecākiem ir izveidota arī kopīga Whatsapp grupa, kurā ir vismaz viens katra audzēkņa vecāks, tad arī tur notiek visa saziņa, tiek apspriesti aktuālākie jautājumi. 

Tāpat no vecākiem uzzinu arī to, kā attālināto mācību režīms ietekmē skolēnus. Piemēram, jaunieši sāk plānot savu laiku, lai varētu efektīvāk izpildīt uzdotos darbus. Vairāki vecāki pauduši arī to, ka jaunieši aiz garlaicības ir sākuši nodarboties ar sportu, jo tā ir teju vienīgā iespēja, kā var tikt ārā no mājām. Arī jauniešu istabas ir kļuvušas sakoptākas (ne tikai tāpēc, ka “mamma lika”, bet arī tādēļ, ka jaunieši saprot, ka tiešsaistes stundu laikā gan pārējie klasesbiedri, gan skolotāji redz, kur jaunietis atrodas).

Foto: pexels.com

TOP Komentāri

avatar