Sandras Ratnieces krājuma “Šķietami klusu” atvēršanas svētki

Sandras Ratnieces dzejoļu krājuma “Šķietami klusu” atvēršanas svētki notika Jāņa Akuratera muzejā. Sandras Ratnieces pirmajai dzejoļu grāmatai “Šķietami klusu” krājuma statuss piestāv it īpaši, jo dzejoļi krāti ilgus gadus, tiem pievienojot beidzamajos gados tapušos. Grāmatā ir gan dzimtas izsāpētais un pieredzētais izsūtījumā – Sibīrijas tēma, gan mūsdienu pasaule, autores jūtas un prāts saistībā ar dabu un cilvēkiem, līdz abu saplūšanai, ko vislabāk raksturo lieliskā personifikācija par baļķiem, kuri peld kraulā. Grāmatas māksliniece ir Lilija Berzinska. Sandra Ratniece ir viena no aktīvākajiem literārā procesa dalībniekiem. Viņa ir literatūrzinātniece, raksta kritikas un apskatus, piedalās daudzās Latvijas Rakstnieku savienības aktivitātēs, ir jauniešu literārās nometnes “Aicinājums” kuratore, kā arī RS laikraksta “Konteksts” aizsācēja un galvenā redaktore.

TOP Komentāri

avatar