RTA būs studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” pirmais izlaidums

Pirms diviem gadiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Izglītības, valodu un dizaina fakultātē tika uzsākta īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs”.

Jūnijā notika kvalifikācijas darbu aizstāvēšana, kurā studenti apliecināja savas teorētiskās un praksē iegūtās zināšanas. Kā norāda studiju programmas direktore docente Svetlana Ušča, tad jaunie speciālisti ir labi sagatavoti darbam pirmsskolas izglītības iestādē. “Studentes, topošās pirmsskolas skolotājas, sadarbībā ar kvalifikācijas darba vadītāju ir izstrādājušas pētījumu par šobrīd pedagoģijā aktuālām tēmām – fizisko aktivitāšu loma agrīnā periodā, rakstītprasmes attīstība u.tml. Dabu aizstāvēšanā bija patiess prieks, ka studijās iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences tiek izmantotas radoši. Piemēram, Gaļina Rubahova izstrādāja un aprobēja didaktisko spēli bērnu saistītās runas attīstībai, kuru nākotnē plānots digitalizēt,” norāda programmas direktore.

Studiju programmas satura apgūšanu nodrošina augsti kvalificēti, savā jomā profesionāli mācībspēki. Akadēmijai ir noslēgti vairāki sadarbības līgumu ar dažādām pirmsskolas izglītības iestādē, lai paredzētu sadarbību studentu prakses programmu īstenošanā, informācijas un pieredzes apmaiņā, piedāvājot arī idejas zinātniski pētniecisko darbu veikšanai par pirmsskolas izglītības iestādē aktuālām tēmām. RTA studentus mācībspēki regulāri iesaista projektu izstrādē un ideju ģenerēšanā.

Studiju programmas studentiem tiek piedāvāta iespēja izmantot ERASMUS+ programmu un doties praksē vai studēt ārpus Latvijas.

Jāpiebilst, ka pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Pirmsskolas skolotājs” dokumentu iesniegšana uz valsts finansēto budžeta grupu sāksies no 5. jūlija.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar