Rīgas dome talkās savāktos atkritumus izvedīs par velti

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks norāda: “Katru gadu Rīgas dome  šādā veidā izved no pilsētas teritorijas 400 lielās smagās mašīnas ar atkritumiem. Es aicinu par to padomāt, jo atkritumi nerodas paši no sevis. Tas ir katra cilvēka attieksmes jautājums”.

Iedzīvotājiem jāatceras, ka pašiem nogādāt atkritumus uz Getliņu poligonu nav iespējams un nav arī nepieciešams. Atkritumi jāatstāj oficiālās Rīgas pilsētas izpilddirekciju un citu pašvaldības institūciju noteiktās vietās un pašvaldība organizēti tos izvedīs uz Getliņu poligonu iznīcināšanai.

Spodrības mēnesis Rīgā jau noris visu mēnesi un noslēgsies 25.04.2015. ar Lielo talku.

Arī Tu pieliec savu roku apkārtnes sakopšanā! 

TOP Komentāri

avatar