Rīgā šogad plānots izveidot 110 pagaidu darba vietas

Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja otrdien, 21. janvārī, atbalstīja 110 darba vietu izveidošanu algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem galvaspilsētā 2020. gadā.

Pērn Rīgā tika izveidotas 130 šādas darba vietas: Rīgas domes Labklājības departamentā – 10, Mājokļu un vides departamentā – 19, Satiksmes departamentā – 19, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā – 29, Rīgas Austrumu izpilddirekcijā – 29 un Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā – 24 pagaidu darba vietas.

2019.gadā šajās darba vietās iesaistījās 401 bezdarbnieks, atbilstoši savām darba spējām, dažādos palīgdarbos iespējami tuvu savai dzīves vietai. Pagaidu darbu veidi pārsvarā bija teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbi, izņemot Satiksmes departamentā, kur bija arī četras satiksmes plūsmas skaitītāju vietas un Labklājības departamentā divas telpu uzkopšanas darbu vietas. No visiem iesaistītajiem bezdarbniekiem 20 dalībnieki pārtrauca dalību pasākumā, jo atrada pastāvīgu algotu darbu.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Rīgas reģionālās filiāles un Rīgas pašvaldības kopējā projekta mērķis, izveidojot šādas darba vietas, ir darba iemaņu un sociālo prasmju attīstīšana un uzturēšana ilgstošiem bezdarbniekiem, veicot darbus, kas rada sociālu labumu sabiedrībai. Pagaidu darbu veikšanai nav nepieciešama iepriekš iegūta speciāla kvalifikācija, tas sabiedriskajos darbos ļauj iesaistīties cilvēkiem bez profesijas un specialitātes.

NVA filiāle pasākuma īstenošanai 2020. gadā paredzētos finanšu līdzekļus plāno izlietot bezdarbnieku ikmēneša atlīdzībai 200 eiro, veselības pārbaudēm, kas paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm, viena darba koordinētāja pašvaldībā ikmēneša dotācijai, bezdarbnieku nelaimes gadījumu apdrošināšanai darba vietā un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai pensiju apdrošināšanai. Paredzēts, ka bezdarbnieki tiks nodarbināti sešas stundas dienā, secīgi vai ar pārtraukumiem ne ilgāk kā 4 mēnešus 12 mēnešu periodā. Savukārt personām virs 60 gadu vecuma būs iespēja iesaistīties ilgāk – 6 mēnešus 12 mēnešu periodā.

Reģistrētais bezdarba līmenis Rīgā novembra beigās bija 3,7 % un NVA Rīgas reģionālajā filiālē bija reģistrēti 11 888 bezdarbnieki. Rīgā pēdējos trīs mēnešos bezdarba līmenis bija viszemākais šajā gadā, un no gada sākuma bezdarba līmenis pazeminājās par 0,4 % punktiem, kā arī reģistrēto bezdarbnieku skaits no 2019. gada sākuma novembra mēnesī samazinājās par 1022 personām. Valstī 2019. gada 30. novembrī bija reģistrēti 53 783 bezdarbnieki un bezdarba līmenis valstī bija 5,8 %.

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa

Foto: ilustratīvs

TOP Komentāri

avatar