Piešķirta stipendija LU farmācijas programmas studentēm

Stipendiātēm ir izcili sasniegumi studijās, viņu vidējā svērtā atzīme ir virs deviņām ballēm un viņas ir labākās savā kursā. Stipendijas apjoms ir 1000 eiro, ko stipendiātes saņems šajā akadēmiskajā gadā.

Par ceļu uz farmācijas studiju virzienu stāsta Inga Kozlovska: „Par savu nākotnes profesiju izvēlējos farmāciju, jo šī nozare apvienoja sevī visas manas intereses – matemātiku, ķīmiju un bioloģiju. Pašlaik, studējot jau trešo gadu savā izvēlētajā novirzienā, ar visu sirdi un dvēseli jūtu, ka esmu izdarījusi pareizo izvēli. Manuprāt, ceļš uz panākumiem, labiem rezultātiem balstās uz savu mērķu apzināšanos un lielu gribasspēku tos īstenot.”

Bet maģistra studiju programmas pirmā kursa studente Sanita Magone norāda: „Farmācija ir nozare, kas sevī ietver zinātni, darbu ar cilvēkiem, kā arī punktualitāti un maksimālu atdevi. Ikvienā darbībā un mērķī esmu ielikusi ļoti daudz enerģijas, laika un darba, kas ir licis man sasniegt izcilus panākumus kā profesionālajā, tā akadēmiskajā darbībā. Šo stipendiju piešķir par izciliem rezultātiem – lai tādus sasniegtu ir jāizvirza augsti mērķi. Saņemot šāda veida atzinību, rodas stimuls attīstīt sevi vēl augstākā līmenī.”

Savukārt Velta Korkliša jau vidusskolā padziļināti studēja eksaktos priekšmetus, par savu ceļu stāsta: „Ar stingri nospraustu mērķi, neatlaidīgu darbu nokārtoju ķīmijas eksāmenu gandrīz izcili, kas atvēra plašās LU durvis un ļāva studēt farmāciju, turklāt papildus apgūtais vidusskolā atviegloja mācības LU. Nevienu dienu neesmu nožēlojusi savu izvēli un varu tikai teikt paldies LU par sniegtajām zināšanām, kas tagad veido pamatu turpmākajiem sasniegumiem. Cenšos paspēt palīdzēt gan ģimenei, gan radiniekiem, gan draugiem, gan pilnīgiem svešiniekiem ar iegūtajām zināšanām, lai visi justos veseli un laimīgi.”

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar