Pētījums: Tikai 11% vidusskolēnu plāno studēt ārvalstīs

Tikai 11% vidusskolēnu pēc absolvēšanas plāno studēt ārvalstīs, 55% norādījuši, ka studēs Latvijā, bet 36% vēl nav izlēmuši, liecina Biznesa augstskolas Turība veiktā aptauja. Pētījums liecina, ka studijas ārzemēs, lielākoties, apsver Rīgas vidusskolēni – no viņiem 24% vēlas studēt ārvalstīs, bet starp skolēniem no citām pilsētām 4%.

Norādot, kas viņiem šķiet būtiskākais, izvēloties augstskolu, 20% vidusskolēnu minēja studiju programmu saturu un kvalitāti, 16% – studiju maksu, 15% – ērtu studiju grafiku, 14% – mācībspēku pieredzi un zināšanas, bet 12% – studiju vidi. Vēl respondenti minēja, ka viņiem ir būtiska arī kopmītņu kvalitāte un starptautiskās iespējas (9%), bet ārpusstudiju piedāvājumu kā būtisku aspektu studiju izvēlē minēja tikai 5% aptaujāto.

Analizējot atbildes no vidusskolēnu vidējā vērtējuma aspekta, secināts, ka studiju programmu saturs un kvalitāte šķiet vienlīdz būtisks aspekts gan skolēniem ar vidējo atzīmi 9 – 10 balles, gan 7 – 8 balles (23%). Studiju vidi kā būtisku faktoru visvairāk minējuši vidusskolēni ar vidējo atzīmi 7 – 8 balles (15%), bet ārpusstudiju piedāvājumu – ar atzīmi 4 – 6 balles (10%).

Vidusskolēni pauduši arī, cik viņiem ir būtiski, lai augstskola būtu videi draudzīga (šķirotu atkritumus, izmantotu atjaunojamos dabas resursus u.c.) – 42% tas ir svarīgi, 15% – ļoti svarīgi, 36% – mazsvarīgi un 7% – nesvarīgi.

“Lielākā daļa vidusskolēnu ir zeta paaudzes pārstāvji (izauguši internetā) un augstākās izglītības nozare jau tagad izjūt viņu paradumu raksturu. Nākotnē šī tendence tikai pieaugs. Šī paaudze aizvien vairāk iesaistās vides iniciatīvās, sociālajā aktīvismā un brīvprātīgo projektos. Jaunieši kļūst ļoti kritiski pret visu, kas var negatīvi ietekmēt vidi vai sabiedrību, viņi ir gatavi mainīt savu dzīvesveidu un paradumus, ja viņuprāt tas var palīdzēt. Tas jāņem vērā arī augstākās izglītības iestādēm, domājot par atbilstošu studiju vidi un saturu,” stāsta Biznesa augstskolas Turība Attīstības direktore Marta Mackeviča.

Aptaujas ietvaros vidusskolēni arī norādījuši, kas viņiem šķiet būtisks, domājot par augstskolas mācībspēkiem (pasniedzējiem). Liela daļa vidusskolēnu (42%) norāda, ka viņiem ir svarīgi, lai pasniedzējs ir komunikabls un atraktīvs, 40% ir būtiski, lai pasniedzējam būtu praktiskā pieredze, 14% novērtē digitālās prasmes, bet 4% – atpazīstamību.

Aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot jauniešus plānus pēc vidusskolas un aspektiem, pēc kādiem viņi izvēlas studiju vietu, notika interneta vidē no 16. novembra līdz 27. novembrim. Aptaujā piedalījās 1006 respondenti no Rīgas, Madonas, Jelgavas, Jaunpiebalgas, Liepājas, Daugavpils, Cēsīm, Jēkabpils, Jūrmalas un citām pilsētām.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar