Pētījums: 83 % Latvijas iedzīvotāju iepērkoties rūp produktu kvalitāte un ilgmūžība

83 % aptaujāto Latvijā, 86 % Lietuvā un 90 % respondentu Igaunijā pirms preces pievienošanas saviem iepirkumu groziņiem produktu kvalitātei un ilgmūžībai pievērš īpašu uzmanību, atklāj komunikācijas aģentūras “Miltton Latvia” veiktais pētījums par patērētāju paradumiem, norādot uz vērtību izmaiņām reģionā.

“Pētījuma dati ne tikai izgaismo patērētāju paradumu attīstību Latvijā, bet arī liecina par plašākām pārmaiņām Baltijas reģionā – ir redzama virzība uz ilgtspējīgākiem un apzinīgākiem patēriņa modeļiem, kas tuvākajā nākotnē, visticamāk, ietekmēs tirgus tendences un prasīs uzņēmējdarbības pielāgošanos pircēju prasību apmierināšanai,” norāda “Miltton Latvia” vadītāja Marta Mackeviča.

Teju puse jeb 47 % aptaujāto Latvijā norādījuši, ka, veicot ikdienas pirkumus, produktu kvalitātei un ilgmūžībai ir ļoti būtiska loma, 36 % to novērtējuši kā svarīgu, savukārt 3 % respondentu uzskata, ka šim faktoram nav nozīmes vai tas ir pavisam mazsvarīgs. Kopumā lielāku nozīmi šīm īpašībām piešķir sievietes (88 %), kā arī iedzīvotāji vecumā no 35 līdz 49 gadiem (86 %).

Analizējot iegūtos datus reģionālā griezumā, redzams, ka kvalitatīvi produkti, kas kalpos ilgtermiņā, svarīgāki iedzīvotājiem no Latgales (87 %) un Pierīgas (86 %). Tāpat šim aspektam ikdienā būtisku nozīmi piešķir vientuļie vecāki (87%), studenti (90 %), kā arī iedzīvotāji, kuru mājsaimniecību ienākumi pirms nodokļu nomaksas gadā mērāmi 50 000 – 60 000 eiro diapazonā (92 %).

Salīdzinot rezultātus kaimiņvalstīs, redzams, ka iegūtie dati ir ļoti līdzīgi – Lietuvā 86 % respondentu norādījuši, ka, pieņemot izvēli par produktu iegādi, to kvalitātei un ilgmūžībai ir liela loma (58 % aptaujāto tas ir ļoti būtiski, 28% to vērtē kā svarīgu faktoru), savukārt Igaunijā šādu atbildi sniedz 90 % respondentu (59 % aptaujas dalībnieku atzīmējuši to kā ļoti būtisku faktoru, bet 31 % – kā svarīgu). Gluži kā Latvijā, arī abās kaimiņvalstīs produktu kvalitāte un ilgmūžība galvenokārt ietekmē sieviešu pircēju paradumus – 90 % pētījuma dalībnieču gan Lietuvā, gan Igaunijā atzinušas, ka iepērkoties tam pievērš lielu uzmanību.

Lietuvā šīs īpašības produktos visbiežāk novērtē iedzīvotāji vecumā no 50 līdz 74 gadiem (89 %), cilvēki, kuri dzīvo vieni (89 %), un patērētāji, kuru mājsaimniecību ienākumi pirms nodokļu nomaksas gadā sasniedz 60 000 – 70 000 eiro (93 %). Savukārt ziemeļu kaimiņvalstī Igaunijā šie faktori ir būtiski iedzīvotājiem vecumā no 35 līdz 49 gadiem (93 %), ģimenēm ar bērniem (92 %), pašnodarbinātajiem (95 %) un iedzīvotājiem, kuru mājsaimniecību ienākumi pirms nodokļu nomaksas gadā sasniedz 50 000 – 60 000 eiro (96 %).

Pētījumā, kas tika īstenots 2023. gada rudenī, no visām trīs Baltijas valstīm piedalījās 3 000 respondentu vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Pētījuma mērķis bija noskaidrot patērētāju paradumus un gaidas no uzņēmumiem ilgtspējas jomā. Pētījuma ietvaros tika noskaidrots, ko patērētāji sagaida no uzņēmumiem ilgtspējas un vides aizsardzības jomā, kādi faktori patērētāju izpratnē liecina par uzņēmumu atbildīgumu, kādi kritēji ietekmē patērēju izvēles, kuri produkti vai pakalpojumi patērētāju izpratnē rada lielākos ilgtspējas riskus u.c.

Attēls: publicitātes

TOP Komentāri

avatar