Pedagogs: Viedgrāmatas kā risinājums arī pēc pandēmijas

Turpinoties attālinātajām mācībām, aizvien vairāk pedagogu paši izstrādā dažādus materiālus un vadlīnijas, lai padarītu mācību procesu sekmīgāku un radošāku. Iesaistījušies arī vairāku augstskolu studenti, izveidojot platformu, kas ļauj veiksmīgāk organizēt mācību darbu attālināti. Kulturoloģijas un sociālo zinību skolotājs, Neatkarīgās izglītības biedrības pārstāvis Ļevs Rusilo stāsta, ka līdz šim praksē izmantoti daudzi mācību materiāli, kas neatbilst mūsdienu realitātei, īpaši sociālajās zinībās, un pauž cerību, ka attālināto mācību laikā lielāku popularitāti iemantos viedgrāmatas, kas saglabās savu vietu mācību procesā arī pēc pandēmijas. 

Novecojuši un smagnēji materiāli 

Līdz izglītības satura reformai praksē nereti tika izmantotas pat 2006. vai 2010. gadā izdodas mācību grāmatas. Ja ir mācību priekšmeti, kuros šādā laika periodā nav vērojamas būtiskas atšķirības, tad sociālās zinības ir joma, kas skar dažādus stereotipus, identitāšu un ģimenes jautājumus, kas ir būtiski mainījušies. Nepieciešami ne tikai mācību materiāli ar mūsdienām atbilstošu saturu, bet arī iespēju tos regulāri ērti un jēgpilni atjaunot. 

Tēmas apguve no dažādiem aspektiem

Pedagogi, kuriem ir labas angļu valodas zināšanas, dažādus uzdevumu krājumus, darba lapas, uzdevumus un metodes var aizgūt no ārvalstu skolām un kolēģiem, tomēr tas prasa uzņemšanos un laiku, lai pielāgotu Latvijas reālijām. Šobrīd liela daļa no inovācijām un radošiem uzdevumiem balstās uz pedagogu pašiniciatīvu, tomēr nepieciešami valsts izstrādāti, starpdisciplināri kvalitatīvi mācību materiāli. Tādi, kas nenozīmē tikai koncentrēšanos uz stundu plānu, bet sekmē tēmas apguvi no dažādiem aspektiem, piemēram, vienu un to pašu jautājumu skatot no ekonomikas, vēstures un citiem priekšmetiem. 

Padziļinātāks temata atsegums

Soma.lv ir ļoti labs piemērs, tomēr kvalitatīvu, mūsdienīgu un starpdisciplināru materiālu trūkums joprojām ir jūtams, atsevišķos priekšmetos pat ļoti izteikti. Ja analizējam Skola 2030 ietvaros izstrādātos materiālus vidusskolēniem, jāpiezīmē, ka varētu vēlēties padziļinātāku tematu atsegumu, atbilstošāk vidusskolas līmenim un vairāk materiālus, kas mudina domāt kompleksi. 

Video, audio un papildinātā realitāte 

Informācija aizvien vairāk tiek uztverta audiovizuālos formātos, tāpēc ir laiks pakāpeniski atvadīties no lieliem teksta apjomiem mazā šriftā bez ilustrācijām. Skolēni būs daudz ieinteresētāki, ja tēmu būs iespējams apgūt, klausoties audio ierakstu, skatoties video vai, piemēram, virtuālas tūres veidā. Lielisks rīks ir viedgrāmata, kas ļauj apvienot visu iepriekš minēto, papildināt ar aprakstiem, savienot ar citiem avotiem un materiāliem, kā arī nepārtraukti pilnveidot, papildināt vai atjaunot saturu, izvairoties no pārlieku lielas birokrātijas vai izdevumam. Viedgrāmatas ar maināmiem burtu lielumiem, kustīgiem attēliem u.c. papildinātās realitātes elementiem aizvien vairāk jāintegrē mācību procesā. Tā noteikti ir būtiska daļa no izglītības nākotnes, sniedzot iespēju īstenot daudzas idejas, ko neļauj drukātā grāmata. 

Pakāpeniska pāreja uz viedmateriāliem 

Protams, šīs izmaiņas nav dienas vai mēneša jautājums – pārejai jānotiek pakāpeniski, jo sava vieta procesā ir arī uzdevumu krājumiem un darba lapām. Mācību materiāliem jābūt orientētiem uz skolēniem, nevis tikai uz apgūstamo saturu, tomēr to tapšanā nepieciešams iesaistīt un atbalstīt skolotājus, jo tieši viņi ikdienā strādā ar bērniem un vislabāk pazīst skolēnu vēlmes un iespējas. 

Pedagogu angļu valodas prasmes 

Daudzi muzeji un mākslas telpās visā pasaulē piedāvā jau izstrādātus uzdevumus, interaktīvus materiālus un virtuālās tūres, ko pedagogs var integrēt savās stundās, tomēr, lai to izdarītu, skolotājam nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas. Šobrīd, kad plaši tiek diskutēts par skolotāju digitālajām prasmēm un nepieciešamību tās pilnveidot, gribētos atgādināt arī par angļu valodu, kas var pavērt daudz plašākas iespējas mācību materiālu izvēles ziņā, gan arī pilnveidojot savas profesionālās kompetences. 

Digitālā krātuve ar ērtu pieeju 

Tāpat ir nepieciešama arī vienota digitālā krātuve, kas būtu ērti pieejama un elastīga gan pedagogiem, gan partneriem, piemēram, nevalstiskajām organizācijām, kas var sniegt savu artavu izglītības procesā. Mēs dzīvojam globālā sabiedrībā, kurā jārod iespējas ērti un ātri dalīties ar informāciju, sadarbojoties dažādiem izglītības līmeņiem. Lai veidotu šādu platformu, nepieciešama ne tikai skolotāju un skolu savstarpējā sadarbība, bet arī plašāka augstskolu iesaiste. Dažādus risinājumus var izstrādāt studējošie, piemēram, apvienojoties pedagoģijas un IT studiju programmu absolventiem vai studentiem. Patiesībā jau šobrīd studenti – topošie pedagogi – izstrādā daudz vērtīgus metodiskos materiālus, tāpēc viena no lietām, kas jāuzlabo, ir iespējas piekļūt šiem materiāliem. Tā būtu izglītība ar pievienoto vērtību dažādās šī jēdziena izpratnēs. Jau šobrīd tiek īstenoti reāli atklājumi, kas var uzlabot izglītības sistēmu, mums atliek tikai informēt par tiem plašāku sabiedrību, padarīt tos pieejamus un integrēt izglītības sistēmā. 

Tāpat kā skolēniem nepieciešama savstarpēja komunikācija, arī pedagogiem tas ir ļoti vajadzīgs. Skolēniem jājūt, ka viņi tiek novērtēti, ka viņu intereses un spējas tiek respektētas, un līdzīgi ir arī ar skolotājiem, kuriem nepieciešams atbalsts, uzticēšanās un piederība izglītības sistēmā kā radošajā un novērtētajā sabiedrības ilgtermiņa labumā.

Autors: Kulturoloģijas un sociālo zinību skolotājs, Neatkarīgās izglītības biedrības pārstāvis Ļevs Rusilo

Foto: publicitātes

178

TOP Komentāri

avatar
178 Komentāra topiki
0 Raksta atbildes
0 Sekotāji
 
Vislielākā reakcija
Karstākais komentāru topiks
178 Komentāru autori
RichardgoonaDavidzoomaJosephgaxDavidIlluhJorgeVab Nesenie komentāru autori
jaunākie vecākie vispopulārākie
GregoryLog
Viesis
GregoryLog

Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register – you will not REGRET it https://bit.ly/39cc9gy

EdwardFus
Viesis
EdwardFus
Ronaldtup
Viesis
Ronaldtup
Patrickstish
Viesis
Patrickstish
ErnestAmapy
Viesis
ErnestAmapy
KeithEvate
Viesis
KeithEvate
ClarkKecom
Viesis
ClarkKecom
Antoniojam
Viesis
Antoniojam
Jeffreynonee
Viesis
Jeffreynonee
Rogerdions
Viesis
Rogerdions
GlennSow
Viesis
GlennSow
Williamfub
Viesis
Williamfub
TimothyVieTs
Viesis
TimothyVieTs
KeithWon
Viesis
KeithWon
CharlesLut
Viesis
CharlesLut
Arthurdaf
Viesis
Arthurdaf
Kevinpal
Viesis
Kevinpal
CedricTen
Viesis
CedricTen
KevinBus
Viesis
KevinBus
Jameswag
Viesis
Jameswag
KellyHoord
Viesis
KellyHoord
TravisDaw
Viesis
TravisDaw
BrooksClack
Viesis
BrooksClack
AlfredoLiz
Viesis
AlfredoLiz
Ralphdug
Viesis
Ralphdug
Ralphpruro
Viesis
Ralphpruro
Virgiltut
Viesis
Virgiltut
Diegogiply
Viesis
Diegogiply
ThomasJoize
Viesis
ThomasJoize
DerekGajor
Viesis
DerekGajor
Thomaswhips
Viesis
Thomaswhips
LouisDug
Viesis
LouisDug
Robertmuple
Viesis
Robertmuple
RichardRes
Viesis
RichardRes
AnthonyGet
Viesis
AnthonyGet
CharlesElire
Viesis
CharlesElire
CarlosGAl
Viesis
CarlosGAl
JerryLiare
Viesis
JerryLiare
MichaelArroR
Viesis
MichaelArroR

[url=https://mobilemusic.top/]русская музыка[/url]

Vincenttruro
Viesis
Vincenttruro
DavidBip
Viesis
DavidBip
GeorgeCrugs
Viesis
GeorgeCrugs
Danielgicle
Viesis
Danielgicle
Dallastrona
Viesis
Dallastrona
JoshuaGuerb
Viesis
JoshuaGuerb
FreddieBoirl
Viesis
FreddieBoirl
MorrisPully
Viesis
MorrisPully
RichardGob
Viesis
RichardGob
Bradleyevabe
Viesis
Bradleyevabe
MichaelKag
Viesis
MichaelKag