Nosvinēti RPNC jaunceļamā Ambulatorā centra Jumta svētki

12. jūlijā Tvaika ielā 2, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC) jaunceļamais multifunkcionālais Ambulatorais centrs ar simboliskā vainaga pacelšanu virs ēkas nosvinēja savus Jumta svētkus. 

RPNC valdes priekšsēdētāja Sandra Pūce: “Šī diena ir spēka svētki celtniekiem. Un, kā jūs visi redzat, izdarīts ir patiešām daudz. Vēl maija vidū mēs mūrējām pamatos kapsulu ar novēlējumu nākamajām paaudzēm, bet jau šodien paceļam vainagu virs jumta. Un, esot vēl Dziesmusvētku sajūtās, varam citēt – gaismu sauca, gaisma ausa, augšām cēlās Gaismas pils! – šī ir mūsu, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra darbinieku ilgi gaidītā gaismas pils, kas nu jau ir zem jumta! Paldies būvniekiem par paveikto un tiekamies decembrī uz ēkas nodošanu ekspluatācijā!”

Atbilstoši tradīcijām, būvnieki, darbinieki un viesi tika sumināti un cienāti, bet vislielāko pārsteigumu un prieku sagādāja saldējuma mašīna. Visi interesenti, būvnieku pavadībā un attiecīgi ekipēti, arī varēja apskatīt cik tālu pavirzījušies būvdarbi. 

Būvuzņēmuma pārstāvis Ēriks Strumpmanis informēja, ka visi būvniecības darbi norit atbilstoši laika grafikam – uzbūvēts jau 95% no ēkas karkasa, uzsākti jumta hidroizolācijas darbi. Ir izbūvēts ūdensvada ievads ēkā, kanalizācijas izvadi no ēkas. Šobrīd būvlaukumā tiek montētas pēdējās pārseguma plātnes ēkas  2.stāvam un parapeta paneļi. Jumtam tiek kausēta tvaika izolācija. Notiek darbi pie elektrības un telekomunikāciju  ievadu  un siltumtrases ievada izbūves ēkā. Uzsākti darbi pie iekšējās zemgrīdas kanalizācijas izbūves un grīdas plātnes siltināšanas. Tuvākie plānotie darbi ir starpsienu karkasu izbūve, logu montāža ēkas 1. stāvā, silto grīdu izbūve un grīdas betonēšanas darbi. Tiks uzsākti arī jumta siltināšanas un hidroizolācijas darbi un iekšējo inženierkomunikāciju izbūves darbi.

Jaunajā Ambulatorajā centrā tiks izvietoti Psihiatriskās palīdzības dienesta un Narkoloģiskās palīdzības dienesta ārstu kabineti. Tāpat būs telpas dienas stacionāram. Ēkā būs telpas pacientu rehabilitācijai, ergoterapijai, mūzikas/deju/mākslas/gaismas/drāmas terapijām, fizioterapijai, kā arī pacientu resocializācijas telpa. Jaunajā ēkā būs arī Klientu apkalpošanas centrs.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” aktivitātes “Jauna multifunkcionālā ambulatorā centra projektēšana un būvniecība”  ietvaros.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar