Meteņdiena Mazās ģildes dārzā

Svētdien, 4. februārī, plkst. 12.00 aicinām pievienoties lielus un mazus Meteņos Mazās ģildes dārzā, lai kopā ar folkloras kopu “Vilcenes izdziedātu tautas dziesmas, ietu rotaļās, uzzinātu un atgādinātu viens otram Meteņdienas ticējumus un paražas.

Ieva Kušķe, sievu folkloras kopas “Vilcenes” vadītāja stāsta: “Starp Ziemassvētkiem un Lielo dienu svinam Meteņus, kad ziemai laiks atkāpties un mēs sākam gaidīt pavasari. Meteņos modinām sevī dzīvības spēku un palīdzam mosties dabai. Ikviens ir aicināts pievienoties pavasara gaidīšanas svētkos!”

Sievu kopa “Vilcenes” izveidota 1995. gadā. “Vilceņu” dziesmu programmas tiek veidotas, apgūstot oriģinālas teicēju melodijas no dažādiem Latvijas novadiem. Gadu gaitā kolektīva sastāvs ir mainījies, taču saglabājusies “Vilceņu” vēlme izzināt un nest daudzās paaudzēs pārmantoto sievišķo gudrību, dzīvības stīgu, kas ļāvusi latviešiem gan pārdzīvot sliktus laikus, gan zelt un ziedēt labajos. Gadu gaitā “Vilcenes” viesojušās daudzās Latvijas vietās, piedalījušās folkloras festivālos “Baltica” un Dziesmu svētkos. “Vilcenes” pārstāvējušas Latviju izstādē EXPO 2000 Hannoverē un Centrālās un Austrumeiropas valstu kultūras un izklaides EXPO Tbilisi, dalījušās zināšanās par latvisko dzīvesziņu, tradīcijām, gadskārtu svētku un dzimtas godu svinēšanu arī Francijā, Beļģijā, Lietuvā, Igaunijā. 

Ieeja pasākumā bez maksas. 

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar