Maģistra darbs pārtop augstvērtīgā izdevumā “Akvarelists Vladislavs Paurs”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) profesionālā maģistra studiju programmas “Dizains” absolvente Zaiga Protizāne sadarbībā ar maģistra darba vadītāju docenti Diānu Apeli izstrādāja aktuālajām grafikas dizaina tendencēm atbilstošu, poligrāfiski augstvērtīgu izdevumu “Akvarelists Vladislavs Paurs”. Lai vērtīgais izdevums nebūtu tikai vienā eksemplārā, tika sagatavots projekts mākslas albuma izdošanai. Pateicoties Mazo kultūras un tūrisma projektu konkursā (organizē pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”, finansē Rēzeknes pilsētas dome) gūtajam finansējumam, iecere tiks īstenota.

“Maģistra darba tematu man piedāvāja docētājas Diāna Apele un Aina Strode, lai godātu asoc. profesora Vladislava Paura ieguldījumu akadēmijas attīstībā un atklātu viņa akvareļglezniecības darbus gan bijušajiem studentiem, profesora kolēģiem, gan arī draugiem, radiem, turklāt katalogs būs labs prezentācijas materiāls, ko dāvināt RTA viesiem,” stāsta RTA absolvente Zaiga Protizāne. Viņa atklāj darba izstrādes procesa sarežģītākās un interesantākās nianses: “Sarežģītākais bija kataloga dizaina izstrāde un realizācija, jo Covid-19 laikā viss notika elektroniski, līdz ar to nebija iespējas redzēt, sajust, kāds būs drukātā papīra biezums, izskats utt., jo manis izstrādātajā katalogā būtiski bija izmantot akvareļpapīra imitāciju, kas akcentētu profesora mākslas darbus, kas gleznoti akvareļu tehnikā. Būtībā visa tehniskā daļa bija sarežģītākais posms, tikai izstrādājot pirmo eksemplāru, es spēju ieraudzīt koptēlu un saprast, pie kā vēl jāpiestrādā, lai iegūtu ideālu rezultātu. Savukārt interesantākais bija iegūt informāciju no profesora radiem, draugiem un kolēģiem, tā teikt, iepazīt profesoru tuvāk, tika apkopoti stāsti no viņa bērnības līdz darba gaitām. Protams, arī darbu grupēšana un vāka dizaina izstrāde bija radošs un aizraujošs process.”

Arī Zaiga bija profesora V. Paura studente. “Daudzi savās atmiņās minēja, ka profesors bijis prasīgs, to izjutu arī es. Gleznojot vai zīmējot, nācās darbus labot vai pārzīmēt, bet tas tikai palīdzēja nostiprināt un arī uzlabot zināšanas. Profesors vienmēr bija ļoti jauks, smaidošs un apvaicājās, kā klājas, viņa lekcijās varēju justies brīvi un nepiespiesti. Runājot par profesora daiļradi, viņa darbi liek izjust emocijas, un katra glezna rada tās sajūtas, ko pats mākslinieks gleznojot ir ielicis un vēlējies nodot skatītājam. Gleznās var just Vladislava Paura rokrakstu un profesionālismu, viņš iedvesmo gleznot,” saka talantīgā jauniete.

“Mani vienmēr ir interesējusi māksla un dažādas radošas aktivitātes,” stāsta Zaiga. “Pēc interjera dizaina studiju programmas absolvēšanas un bakalaura grāda iegūšanas, sapratu, ka vēlos gūt padziļinātākas zināšanas tieši grafiskajā dizainā, tāpēc turpināju studijas maģistra līmenī.” RTA absolvente atzīst, ka visspilgtākie studiju laika mirkļi viņai šķiet tie, kas saistīti ar Erasmus+ studijām. “Stambulā gan cītīgi mācījos un guvu jaunas zināšanas un pieredzi, gan paspēju izbaudīt arī Turcijas kultūru. Tāpat guvu arī studiju pieredzi Polijā, kur studēju tieši 2020. gada pavasarī, kad sākās Covid-19. Tā bija cita, bet ne mazāk interesanta pieredze,” atceras jauniete.

Absolvente atzīst, ka RTA gūtās zināšanas viņai noder arī ikdienā un tiek pielietotas darbā, jo īpaši noder apgūtās datorprogrammas, radošā domāšana un spēja idejas īstenot līdz to realizācijai. “RTA dizaina programmas sniedz nepieciešamās zināšanas mūsdienu darba tirgum, un praktiskie uzdevumi iemāca radošo domāšanu. Ja Tevi interesē dizains un radoša darba vide, tad studijas RTA  ir īstā vieta Tev! Profesionālu un atsaucīgu pasniedzēju vadībā Tu spēsi atklāt, kāds dizaina virziens Tevi aizrauj, un praktiskie uzdevumi palīdzēs atrast savu individuālo rokrakstu darbu izstrādē,” topošajiem studentiem saka Zaiga.

TOP Komentāri

avatar