Kopumā siltuma tarifi Latvijā janvārī būs būtiski zemāki nekā pirms gada

Janvārī zemāki siltumenerģijas tarifi spēkā stāsies astoņiem komersantiem, bet deviņiem komersantiem, kuriem iepriekšējos mēnešos tarifs samazinājies, nedaudz palielināsies. Vienlaikus kopumā siltumenerģijas tarifi 2024.gada janvārī būs būtiski zemāki nekā 2023.gada janvārī. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) turpina ik nedēļu saņemt izvērtēšanai jaunus tarifu projektus.

“Lielākajā daļā apdzīvoto vietu siltumenerģijas tarifu līmenis Latvijā šobrīd ir salīdzinoši līdzīgs. Vienlaikus siltumenerģijas tarifi stabilizējušies līmenī, kas ir daudz augstāks nekā bija pirms diviem gadiem, bet būtiski zemāks – dažviet pat divas reizes un vairāk – nekā pirms gada. Salīdzinājumam, piemēram, ja 2023.gada janvārī vidējais siltumenerģijas cenas līmenis bija ap 130,00 EUR/MWh, tad 2024.gada janvārī tas būs ap 90,00 EUR/MWh,” stāsta Enerģētikas departamenta direktors Jānis Negribs.

Kurināmā resursu tirgos būtiskas izmaiņas pēdējos mēnešos nav notikušas. Gan gāzei, gan šķeldai cenas ir bijušas stabilas. Joprojām saglabājas tendence, ka lielākajai daļai siltumapgādes komersantu tarifi samazinās kurināmā cenu izmaiņu dēļ. 

Vienlaikus nevar izslēgt, ka, iestājoties zemai gaisa temperatūrai, energoresursu cenas var pieaugt. Iedzīvotājiem noteikti jāņem vērā, ka aukstāka laika iestāšanās ir jūtama arī saņemtajos siltumenerģijas rēķinos saistībā ar lielāku patērēto siltumenerģijas daudzumu apkurei. Līdz ar to arī pie zemākiem tarifiem rēķina apmērs var būt lielāks.

Zināmās izmaiņas janvārī

Zemāki tarifi no 2014.gada 1.janvāra būs Ventspilī (78,60 EUR/MWh), Brocēnos (90,11 EUR/MWh), Siguldā (88,06 EUR/MWh), Saldus, kā arī Ezeres, Pampāļu un Namiķu ciemā (87,05 EUR/MWh), Cēsīs (83,33 EUR/MWh), un Jūrmalā (88,76 EUR/MWh). Lielākais tarifa samazinājums ir Strenčos, kur no 98,73 EUR/MWh tarifs samazinājies līdz 56,48 EUR/MWh. 

Savukārt neliels tarifu pieaugums no 2014.gada 1.janvāra gaidāms Preiļos (70,05 EUR/MWh), Aucē, Bēnes un Lielaucē (83,47 EUR/MWh), Ozolniekos (85,21 EUR/MWh), Valmierā un Viestura laukumā (76,64 EUR/MWh), Jēkabpilī (65,00 EUR/MWh), Aizkrauklē un Aizkraukles pagastā (76,31 EUR/MWh), Ānē (92,82 EUR/MWh) un Brankās (88,62 EUR/MWh), bet no 22.janvāra – Kārsavā (73,46 EUR/MWh).

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa.

Par tendencēm tarifos

Kurināmā cenu svārstības lielā mērā ir atkarīgas no izvēlētā kurināmā veida un brīža, kurā komersants slēdzis līgumu par kurināmā piegādi, tostarp līguma darbības ilguma. Kā novērojusi SPRK, komersanti kurināmā iegādei izvēlas dažādas pieejas. Komersantiem, kas slēdz līgumus par kurināmā iegādi uz pusgadu, kurināmā iegādes cena tiek nofiksēta ilgākam laikam. Komersantiem, kas slēdz kurināmā iegādes līgumus pa mēnešiem un vērtē, vai kurināmā cenas varētu vēl samazināties, attiecīgi tarifi mainās katru mēnesi. Joprojām ir arī komersanti, kuriem vairākus gadus tarifi nav bijuši pārskatīti, un salīdzinoši tie joprojām ir zemi. Šādiem komersantiem līdz ar jaunu kurināmā piegāžu līgumu noslēgšanu tarifi pieaug, jo iepriekš tarifā ietvertā kurināmā cena bija būtiski zemāka par jaunajā līgumā noteikto.

Vienlaikus, lai arī, pateicoties kurināmā cenas izmaiņām, šobrīd siltumenerģijas tarifi lielākoties samazinās, droši var prognozēt, ka tie vairs nebūs tādā līmenī, kā, piemēram, 2021.gadā. Lai arī lielāko daļu no siltumenerģijas tarifa veido tieši kurināmā izmaksas, šogad neliels pieaugums vērojams arī citās komersantu izmaksās, kas saistīts ar vispārējo cenu pieaugumu valstī. Attiecīgi tas atstāj ietekmi arī uz komersantu siltumenerģijas apgādes pakalpojuma nodrošināšanas izmaksām. Kopumā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, siltumenerģijas ražošanas izmaksas ir nedaudz palielinājušās visās siltumenerģijas tarifu veidojošās pozīcijās.

SPRK ik nedēļu vērtēšanai saņem siltumenerģijas komersantu tarifu projektus, attiecīgi izmaiņas tarifos notiek regulāri – katru mēnesi visa gada garumā, turklāt vienam komersantam tarifs var mainīties vairākas reizes gadā – gan pieaugt, gan samazināties. 

Laikā no  2023.gada 4.janvāra līdz 20.decembrim izskatīšanā bijuši 190 siltumenerģijas komersantu tarifi. Šobrīd (22.12.23.) SPRK vērtēšanā ir 21 pilnie siltumapgādes tarifu projekti un četri komersantu pašu noteiktie siltumapgādes tarifu projekti.

Citi noderīgi materiāli:

TOP Komentāri

avatar