Konstatē pārkāpumus divās tirdzniecības vietās Talsu pusē

Kopumā pārbaudītas septiņas tirdzniecības vietas Talsu un Mērsraga novados, no kurām divās konstatēti pārkāpumi. Vienā no tirdzniecības vietām  tika novērota situācija, ka enerģijas dzērieni bija novietoti nepamanāmā vietā, tāpēc nepilngadīgā persona palūdza pārdevējai parādīt, kur tie ir. Pārdevēja jau devās viņam šo vietu norādīt, taču brīdi pirms darījuma veikšanas viņa jaunietim palūdza uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Arī pārējās tirdzniecības vietās, kurās netika konstatēti pārkāpumi, pārdevējas bija godprātīgas un palūdza uzrādīt dokumentus.

Galvenokārt informācija par tirdzniecības vietām tika iegūta no pieaugušajiem, kuri bija novērojuši to, ka nepilngadīgajiem tiek pārdoti enerģijas dzērieni. Valsts policijā par šiem diviem gadījumiem ir uzsāktas administratīvās lietvedības.

Jau informējām, ka arī maijā tika pārbaudītas tirdzniecības vietas Talsu pusē. Kopumā tika pārbaudītas deviņas tirdzniecības vietas, no kurām piecās konstatēti pārkāpumi. Tolaik Valsts policija pat sastapās ar pārdevēju, kura nemaz nezināja, ka personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, nedrīkst pārdot enerģijas dzērienus.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par enerģijas dzērienu pārdošanu nepilngadīgajiem uzliek naudas sodu pārdevējam no 140 līdz 175 eiro, bet juridiskajām personām — no 350 līdz 700 eiro.

Atkārtoti atgādinām, ka pārdevējiem un veikala vadītājiem ir tiesības pieprasīt personu uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos par tās vecumu un personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu neatkarīgi no tā, vai pārdevējs to ir pieprasījis. Aicinām pārdevējus būt godprātīgiem un arī šaubu gadījumā pārbaudīt, vai persona ir pilngadīga. 

Foto: ilustratīvs

TOP Komentāri

avatar