Izdota Maijas Laukmanes bilingvāls dzejas krājums

Apgāda Literatūras KOMBAINS grāmatu klāstu papildina Maijas Laukmanes un Sergeja Moreino kopdarbs – bilingvāls dzejas krājums “Kursas pulsācijas”.

Maijas Laukmanes dzeja, veidojot negaidītas asociācijas, atsauc atmiņā senlaiku sadzīves ritus un poētiski iezīmē šodien retumis vēl sastopamas dabas ainas, tādējādi uzsverot lībiešu kultūras mantojuma vērtību un Lībiešu krasta dabas neatkārtojamo bagātību.

Laiks taustās, gribot vēlreiz nolasīt ceļus, pa kuriem gājis kādreiz, jo laika ceļi esot spirālveidīgi, un pirms doties tālāk laiks grib zināt. Laiks liek valodai plūst atpakaļ. Tas var pieradināt valodu pie atpakaļplūšanas Kursai pulsējot. Iet, pateicoties atpakaļplūstošai valodai, pa tikko nojaušamiem ceļiem zilo govju ganāmpulkam pakaļ un zināt, ka neko zināt mēs īpaši nevaram. Vienīgā sajūta, kas varētu savienot mūs ar ceļu vēstuļu rakstītājiem, ir pateicība – par to, ka vieni ir savijuši šīs spirāles, bet otri cenšas tās atvīt atpakaļ, tādējādi savā nesaprašanā un nezināšanā ļaujot Laikam zināt.

Grāmatas redaktore Vija Laganovska par krājumu: “…Laiks, kad nedēļas dienām nav nosaukumu, saplūst ar lasītāja esības laiku. Atpakaļplūst tieši tik, cik nu kurš ļaujas doties līdzi nezināmajā, vien jaušamajā tāl-tālajā pagātnē. Palikt vai atgriezties nedaudz citādam – katra paša ziņā…”

Dzejoļu krājums “Kursas pulsācijas”, sērijas “Pierobeža” piektā grāmata, ir iznākusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu un piepulcējas tādām grāmatām kā Vijas Laganovskas dzejoļu krājums  “2 soļi pirms Pleskavas divīzijas”, Sergeja Moreino stāstu krājums “HYPNOSES”, Jāņa Adamsona dzejoļu krājums “uz tumša fona esmu gaišs” un Valentīna dzejas krājumam “tumša ir tikai jūra”.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar