Gavēņa laiks un dzeja

Šajā pārdomu jeb Gavēņa laikā dzejniece un dziesminiece Elīna Līce, vēlot gaišuma un skaidras dzīves izjūtu, dalās ar dzejoli “Dievs ir liels…”( No kopkrājuma ar A. Līci “Tik tuvu pie…”.) To vizualizējusi Inga Nestere, ar kuru jau izveidojusies auglīga sadarbība. Vērīgs klausītājs ieskaņojumā sadzirdēs arī durvju zvanu, kas netieši liecina par garīgo atziņu pieklauvēšanu visnegaidītākajos brīžos.

Elīna saka: “Šis laiks mani mudina atteikties no domām un izjūtām, no rīcības modeļiem, kuri vairojuši nepiederības un skumju izjūtu. Tā vietā mācos veidot dziļākas un siltākas saites ar tiem cilvēkiem, kurus saucu par savas dzīves dāvanām. Dāvanas, kā jūs zināt, mēs allaž saņemam nepelnīti. Un arī paši esam aicināti par tādām kļūt. Vai mēs varam kļūt par dāvanām, ja neizprotam sevi? Ja nesaskatām to, cik esam vērtīgi?  Visu to kopā es es saucu par Dieva žēlastību, kurā ir tik labi būt.”

Mūzika – JVNA “Lullaby”.

TOP Komentāri

avatar