Elektroenerģijas cenas galvenokārt noteiks laikapstākļi un COVID-19 turpmāka attīstība

2019.gada beigās un 2020.gada sākumā NordPool elektroenerģijas biržas cena Latvijas zonai piedzīvojusi pakāpenisku, taču ievērojamu samazinājumu. Šīs cenas ir zemas ne tikai salīdzinot ar pēdējiem gadiem, bet arī ar periodu, kad Latvijas elektroenerģijas tirgus tika liberalizēts. Enerģētikas uzņēmumu grupas “AJ Power” ekspertu komanda skaidro kādu faktoru ietekmē NordPool elektroenerģijas biržas cena piedzīvojusi ievērojamu samazinājumu un, kāda loma tajā ir COVID-19 saistītajiem ekonomiskajiem ierobežojumiem.

Zemo cenu līmenis ir skaidrojams ar virkni cenu ietekmējošu faktoru. Elektroenerģijas cenas kritumu sekmējuši arī labvēlīgi laikapstākļi – siltā ziema, vējains laiks, kā arī nokrišņi nostiprinājuši ūdens rezerves, kas tiek izmantotas elektroenerģijas ražošanai. Baltijas valstis ir labi integrētas Skandināvijas reģionā un tādejādi uz cenu ietekmējošiem faktoriem nepieciešams skatīties plašākā kontekstā.

Šī gada janvārī un februārī, kas vēsturiski Latvijā ir viens no aukstākajiem periodiem, elektroenerģijas patēriņš saglabājās ievērojami zem pagājušā gada līmeņa, nesasniedzot sezonālo normu un, līdz ar to, neradot elektroenerģijas cenas izaugsmi. Ziemas sezonā pārmērīgu cenu izaugsmi novērsa arī elektroenerģijas ģenerācijas izmaksu samazinājums, kas līdzīgi kā patēriņš seko gaisa temperatūrai.

Patēriņa samazinājums COVID-19 saistīto ekonomiskās darbības ierobežojumu rezultātā

Elektroenerģijas patēriņa kritumu stiprinājusi ne tikai siltā ziema un laikapstākļi, bet arī COVID-19 saistītie ekonomiskās darbības ierobežojumi. Vīrusa apdraudējuma dēļ, tika apturēta virkne uzņēmējdarbības jomu, un šie procesi bija jūtami arī Baltijas valstīs. Lai gan ierobežojumi Skandināvijā un Baltijā nav bijuši tik strikti kā, piemēram Centrāleiropā, tomēr, tas ir atstājis ietekmi uz daudzu valstu elektroenerģijas patēriņu, kas saistīts ar faktu, ka ieviestie ierobežošanas pasākumi ir uz laiku samazinājuši tautsaimniecības aktivitāti. Līdz ar pakāpenisku ierobežojumu mazināšanu, tiek sagaidīts, ka elektroenerģijas patēriņš atgriezīsies ierastā līmenī, tomēr COVID-19 faktors rada nenoteiktību elektroenerģijas tirgū, jo tas tieši var veicināt elektroenerģijas patēriņa pieaugumu un samazinājumu arī nākotnē.

Elektroenerģijas ražošanas izmaksu kritums. Samazinājušās dabasgāzes un CO2 emisijas kvotu cenas

Ekonomiskās aktivitātes samazināšanās Skandināvijas reģionā ir veicinājusi saistīto elektroenerģijas ražošanas izmaksu kritumu, kā piemēram, CO2 kvotu un dabasgāzes cenu samazinājums, kas tieši ietekmē elektroenerģijas ražošanas pašizmaksas. Šobrīd ir izveidojies dubults elektroenerģijas piedāvājuma līkni ietekmējošs faktors – paaugstināta ģenerācija lētākiem ražošanas avotiem un pazeminātas izmaksas termoelektrostacijām (TEC).

Vai cenas saglabāties zemā līmenī?

Tirgus kopumā ir saņēmis ievērojamu šoku. Lai racionāli izvērtētu elektroenerģijas cenu attīstību turpmāk, ir jāņem vērā iepriekš minētos faktorus, kas ietekmēja elektroenerģijas cenu samazinājumu šobrīd un to ilgtspējīgo ietekmi uz elektroenerģijas cenām nākotnē. Laikapstākļu ietekme uz elektroenerģijas patēriņa līmeni un ražošanas izcenojumu tiešā veidā ir īslaicīga, taču netieši spēj ietekmēt nākotnes cenas, piemēram, palielinot uzkrāto ūdens daudzumu Skandināvijā, samazinot dabas gāzes un CO2 kvotu cenas. Sagaidot, ka nākotnes laikapstākļi atgriezīsies pie vēsturiskajām normām, elektroenerģijas cenas pakāpeniski palielināsies no to pašreizējā līmeņa, taču salīdzinot tās ar iepriekšējiem gadiem sagaidāms, ka aprakstītais tirgus satricinājums būs jūtams arī nākamgad.

Nākotnes elektroenerģijas cenas galvenokārt noteiks divi faktori: laikapstākļi un COVID-19 turpmāka attīstība

Daļu faktoru, kas veicināja elektroenerģijas cenu samazinājumu, tieši vai netieši ietekmē laikapstākļi, kas šajā sezonā radījuši lielu ietekmi elektroenerģijas cenu kritumam. Lai gan laikapstākļus ilgtermiņā paredzēt nav iespējams, ņemot vērā, ka šajā sezonā tie ir bijuši labvēlīgāki, kā tas vēsturiski novērots, tiek sagaidīts, ka tik liela (samazinoša) ietekme uz elektroenerģijas cenām tuvākajā nākotnē neatkārtosies.

Līdz ar pakāpenisku COVID-19 ierobežojumu mazināšanu, šobrīd tiek prognozēts, ka elektroenerģijas patēriņš atgriezīsies ierastā līmenī. Šis faktors rada nenoteiktību elektroenerģijas tirgū, jo tieši var veicināt un ierobežot patēriņu arī turpmāk. Ar iespējamo COVID-19 izplatības atkārtotu uzliesmojumu, ierobežojumi var tikt atjaunoti, līdz ar to atkārtoti var tikt samazināts elektroenerģijas patēriņš un elektroenerģijas cenas (pret sezonālo normu). CO2 kvotu cenas, kas ļoti cieši seko kopējai Eiropas ekonomiskajai aktivitātei, veido arī daļu no elektroenerģijas ražošanas izmaksām vairumam spēkstaciju. Turpmāka ekonomiskās aktivitātes atjaunošana palielinās CO2 kvotu pieprasījumu un stimulēs arī elektroenerģijas cenas. Līdz ar sagaidāmo laikapstākļu atgriešanos pie vēsturiskās normas un pakāpenisku COVID-19 iespaida samazināšanos, elektroenerģijas cenas turpinās pieaugt.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar