Dabas parka “Svētes paliene” lieguma zonā pastiprināti uzraudzīs uzturēšanās aizlieguma ievērošanu

Lai saudzētu migrējošo putnu barošanās un atpūtas vietas un nodrošinātu netraucētus dzīves apstākļus retām un īpaši aizsargājamām putnu sugām, no 1. marta līdz 1. jūnijam ir noteikts aizliegums cilvēkiem uzturēties dabas parka “Svētes paliene” lieguma zonā Jelgavas novada Valgundes un Līvbērzes pagastos abpus Lielupes upei.

Informējot par šo aizliegumu teritorijā ir izvietotas informatīvās zīmes, taču par spīti tam Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) Pierīgas reģionālās administrācijas valsts vides inspektori, apsekojot teritoriju konstatē, ka uzturēšanās aizliegumi dabas lieguma teritorijā netiek ievēroti.

“Katrā apsekošanas reizē dabas liegumā tika sastapti vairāk nekā 30 makšķernieki un dabas baudītāji, kuri, neskatoties uz uzturēšanās aizliegumu, šurp bija devušies gan kājām gan arī velosipēdiem un pat automašīnām, tādējādi būtiski pārkāpjot teritorijas apmeklēšanas noteikumus  un nodarot kaitējumu dabas vērtību aizsardzībai. Pagaidām sastaptajiem pārkāpējiem tika izteikts brīdinājums un veikts izglītojošais darbs, taču šādos gadījumos var tikt uzsākts arī administratīvā pārkāpuma process un pārkāpēji var tikt sodīti ar reālu naudas sodu,” stāsta vecākā valsts vides inspektore Ilze Baugere.

Svētes palieņu pļavu teritorija pavasaros regulāri mēdz pārplūst, un šeit izveidojas seklas un plašas ūdens lāmas, kas ik gadu kļūs par nozīmīgu migrējošo putnu barošanās vietu. Te vienkopus lielos baros pulcējas zosis un pīles, tāpat arī lielā skaitā sastopami gulbji, dzērves un citi migrējošie putni, starp kuriem dažkārt var sastapt arī kādu retākas sugas caurceļotāju.  Caurceļojot un ligzdojot putniem ļoti svarīgs ir miers un atpūta, tāpēc no marta sākuma līdz maija beigām dabas lieguma “Svētes paliene” dabas lieguma teritorijā cilvēku uzturēšanās ir aizliegta.

Ņemot vērā ka cauri dabas lieguma teritorijai plūst Lielupe un Svētes upe, šī vienlaikus ir ne vien putniem, bet arī zivīm bagāta vieta, tādēļ arī makšķerniekiem gana vilinoša. Tomēr svarīgi ir atcerēties, ka Dabas parka “Svētes paliene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nosaka, ka lieguma zonā cilvēku uzturēšanās no pavasara mēnešos ir aizliegta. Uzturēšanās ierobežojums ir attiecināms tikai uz dabas lieguma zonas teritoriju un ārpus šīs teritorijas upes ir brīvi pieejamas ikvienam makšķerniekam.

Lai nodrošinātu normatīvo aktu ievērošanu īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, Pārvaldes inspektori un pašvaldības darbinieki regulāri apsekos Svētes palienes pļavu teritoriju un pastiprināti uzraudzīs  uzturēšanās aizlieguma ievērošanu.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar