“Atašīnes suseklis” dzied kopa “Vīraksne” (VIDEO)

Šogad, kā ierasts,  Jēkaba un Annas dienā tika godināti Jēkabi un Annas, pieskandināta visa Atašiene ar folkloras kopu sadziedāšanos nu jau III folkloras kopu saietā “Atašīnis suseklis”. Video redzama Atašienes folkloras kopa “Vīraksne”, kura muzicē vairāk kā 30 gadus. Pašlaik kopu vada Anita Gavare pirms tam Valentīna Mičule.

TOP Komentāri

avatar