Aptauja: Latvijas jaunieši taupīgi lieto ūdeni, bet aizmirst izslēgt datorus

Lielākā daļa Latvijas jauniešu ir zinoši par elektroenerģijas efektīvu lietošanu, liecina AS “Latvenergo” erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” ietvaros veiktā aptauja*. Lai gan vairāk nekā puse (51 %) jauniešu efektīvu resursu izmantošanu ikdienā uzskata par sarežģītu, četri no pieciem tomēr cenšas elektroenerģiju patērēt maksimāli efektīvi.

Vienkāršas ikdienas darbības var atstāt būtisku iespaidu uz kopējo elektroenerģijas patēriņu. Pētījuma dati rāda, ka Latvijas jaunieši ir diezgan apzinīgi elektroierīču un citu resursu lietotāji. Tikai 15 % neaizver krānu brīžos, kad ūdeni neizmanto (piemēram, tīrot zobus), un 19 % jauniešu mēdz atstāt apgaismojumu ieslēgtu, izejot no telpas. Nedaudz biežāk jaunieši grēko ar elektroierīču neatvienošanu no kontaktligzdas (32 %) pēc to izmantošanas un ūdens ieliešanu tējkannā vairāk nekā nepieciešams konkrētajā lietošanas reizē (33 %).

Vairāk nekā puse aptaujāto (53 %) apstiprina, ka viņiem ir ieradums atstāt atvērtas ledusskapja durvis uz pārāk ilgu brīdi, kamēr izmanto izņemto produktu un tad novieto to atpakaļ ledusskapī. Teju puse (46 %) pēc darba ar datoru to atstāj gaidīšanas režīmā, nevis izslēdz. Beidzot darbu, ieteicams datoru izslēgt, kā arī lādētāju atvienot no kontaktligzdas un tāpat rīkoties arī ar citām ierīcēm.

Tā kā ģimene ietekmē zināšanas un izpratni, tad pozitīvi, ka lielākā daļa (64 %) jauniešu ar vecākiem ir pārsprieduši energoefektivitātes jautājumus. Lai arī puse aptaujāto jauniešu norāda, ka par elektroierīcēm viņu dzīvesvietā ir atbildīgs kāds cits (piemēram, vecāki), tomēr jaunieši iesaistās sadzīvē un novēro, kā pret elektroierīču izmantošanu attiecas viņu ģimenē. Vairāk nekā trīs ceturtdaļas aptaujāto jauniešu (76 %) ir novērojuši vai paši veic regulāru elektriskās tējkannas sildelementu attīrīšanu no kaļķakmens nosēdumiem, kas pretējā gadījumā var negatīvi ietekmēt tējkannas veiktspēju un palielināt elektroenerģijas patēriņu. 74 % jauniešu zina, kāda veida spuldzes tiek izmantotas viņu dzīvesvietā, un vairāk nekā puse norāda, ka viņu dzīvesvietā tiek izmantotas tikai LED spuldzes.

Visretāk jaunieši novērojuši, ka ģimenē tiktu atkausēta ledusskapja saldētava – vien 48 % jauniešu norāda, ka viņu dzīvesvietā to dara regulāri. Kādēļ saldētavas atkausēšana var palīdzēt taupīt elektroenerģiju? Katrs ledus centimetrs saldētavā palielina elektroenerģijas patēriņu aptuveni par 10 %. Ledus veidojas pie dzesēšanas elementa un darbojas kā siltumizolācija, tādēļ ledusskapim jāizmanto vairāk elektroenerģijas un jāpazemina dzesēšanas aģenta temperatūra, lai spētu nodrošināt konstantu temperatūru saldētavā.

“Mūs priecē, ka liela daļa Latvijas jauniešu zina, kā efektīvi izmantot elektroenerģiju un ir ieinteresēti energoefektivitātes principus ievērot arī savā ikdienā, tāpat ģimenes iesaista bērnus un jauniešus sarunās par energoresursu patēriņu. Tomēr vairāk nekā puse jauniešu efektīvu resursu izmantošanu ikdienā vērtē kā sarežģītu un cilvēku vajadzības ierobežojošu. Tas liecina, ka jauniešiem, gluži tāpat kā ikvienam no mums, vēl ir iespējas uzlabot savas zināšanas un izprast, ka efektīvi paradumi var būt arī vienkārši, un tie neliek atteikties no ērtībām,” stāsta AS ”Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste.

Lai informētu jauniešus par elektroenerģijas atbildīgu ražošanu un patēriņu, AS “Latvenergo” rīkotā skolēnu erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” šī gada tēma veltīta nākotnes enerģijai. To izzināt konkursā aicina eksperti un Latvijas uzņēmēji, kuru panākumus ir veidojušas zināšanas par fiziku un atjaunīgo enerģiju.

Attēls: publicitātes

TOP Komentāri

avatar