Aptauja: 96% skolēnu vecāku uzskata, ka izglītības kvalitāte Latvijas skolās atšķiras

Vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv”, sākoties jaunajam mācību gadam, veikusi Vislatvijas skolēnu vecāku aptauju “Kas jūs satrauc un iepriecina, domājot par sava bērna dzīvi?”, kas prezentēta sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), atklājot vecāku rūpes par kvalitatīvāku mācību procesu un bērnu ikdienu skolā. Pētījumā izvērtēti arī skolēnu vecāku viedokļi par IZM definētajiem sešiem pīlāriem, kas definē labu skolu.

“Mūsu mērķis ir panākt visiem bērniem pieejamu, kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību visā Latvijā. Lai sasniegtu šo mērķi, Izglītības un zinātnes ministrija ir izvirzījusi sešus kvalitātes kritērijus, kādiem jāatbilst izglītības iestādei, lai to varētu saukt par labu skolu. Man ir prieks, ka tieši šos kritērijus par svarīgiem ir atzinuši arī Latvijas skolēnu vecāki. Vēlos atzīmēt, ka ceļā uz ilgtspējīgu, kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību par saprātīgu samaksu esam izvirzījuši trīs galvenos principus – izglītības kvalitātes celšanu, adekvātu finansējumu nozarei un optimālu skolu izvietojumu,” atzīst izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

Latvijas skolēnu vecāki: izglītības kvalitāte skolās atšķirties nedrīkst

96% aptaujāto Latvijas skolēnu vecāku, kuri piedalījās aptaujā, uzskata, ka izglītības kvalitāte dažādās Latvijas skolās atšķiras, un tas nav pieņemami. Vecāku skatījumā visās skolās nepieciešama vienlīdz laba emocionālā vide, izglītības kvalitāte, individuālais atbalsts; augsti kvalificēti un profesionāli skolotāji; kvalitatīva infrastruktūra un laba pārvaldība.

“Vecākiem ir ļoti svarīgi, lai viņu bērnu skolā ir augsti kvalificēti un profesionāli skolotāji, vienlaikus skolēnu vecāki uzskata: izglītības kvalitāte Latvijas skolās atšķiras. Kvalitāte būtiski atšķirties nedrīkst!” daloties skolēnu vecāku aptaujas “Kas jūs satrauc un iepriecina, domājot par sava bērna dzīvi” datos, uzsver Latvijas vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa.

Skolēnu vecāku atbildes Vislatvijas aptaujā atklāj, cik nozīmīgi arī vecākiem ir IZM izvirzītie seši labas skolas pīlāri. Tā, piemēram, 10 ballu sistēmā augsti kvalificētu un profesionālu skolotāju pieejamība novērtēta ar 9 ballēm; plašs un daudzveidīgs izglītības piedāvājums, kā arī moderns mācību process un vide ar 8,4 ballēm; individuālais atbalsts ar 8,3; kvalitatīva infrastruktūra ar 8,4, bet laba pārvaldība ar 8,5 ballēm. 

Vecākus uztrauc viedierīču lietošana skolas vidē

Pētījuma rezultāti liecina, ka vecākiem nozīmīgas raizes sagādā bērnu viedierīču lietošanas paradumi, kas iespējami drīz ir jārisina skolas vidē. 82% vecāku uztrauc viedierīču lietošana. Vēl vecākus uztrauc bērnu uztura paradumi (31%), kā arī attieksme pret pienākumiem mājās (29%). Bērnu sekmes un attiecības ar vienaudžiem ir jautājumi, par kuriem vienlīdz daudz vecāku gan priecājas, gan raizējas. Īpaši skolēnu vecākus iepriecina labas savstarpējās attiecības ar bērniem (68%). 

75% vecāku pieļauj domu, ka bērns skolā varētu piedzīvot ņirgāšanos

Trīs ceturtdaļas skolēnu vecāku pieļauj, ka viņu skolēni mācību iestādē varētu piedzīvot ņirgāšanos. “Ļoti sāpīgi redzēt šādus datus. Turklāt risinājumi nāk ļoti lēnām. Līdz šim pārsvarā visa atbildība tiek uzlikta vai nu uz skolotāju, vai vecāku vai sociālā pedagoga pleciem,” norāda izglītības psiholoģe un “Mammamuntetiem.lv” pētniece Sabīne Bērziņa. Aptaujas dati liecina, ka vecāki augstu novērtē, ja skolas vidē audzinātāji rūpējas par kolektīva saliedēšanu un palīdz veidot savstarpējo draudzību, veicinot skolēnu piederības sajūtu skolai, nodrošinot labu emocionālo klimatu ar dažādām pēcskolas aktivitātēm – pārgājieniem, klases vakariem u.tml.

Latvijas vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv” regulāri veic tematiskas aptaujas, lai pārstāvētu vecāku intereses un sniegtu ģimenēm informatīvu atbalstu. Šā gada septembrī un oktobrī veiktajā aptaujā “Kas jūs satrauc un iepriecina, domājot par sava bērna dzīvi?” piedalījās 1002 respondenti no visas Latvijas, no kuriem 36% bija no Rīgas, 17% no Vidzemes, 16% no Kurzemes, 14% no Pierīgas, 12% no Zemgales un 5% no Latgales. Aptauja norisinājās ģimenes portālā www.mammamuntetiem.lv un tam piesaistītajos sociālajos tīklos.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar