Aicina pasargāt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopību no finanšu riskiem, kas saistīti ar sankciju ieviešanu pret Krieviju

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas servisa nodrošinātājs SIA “Lāču nami” vērš uzmanību, ka tuvāko mēnešu laikā var izveidoties situācija, ka saistībā ar naudas plūsmas problēmām no Krievijas, daudziem Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem var rasties finansiālas grūtības segt komunālo maksājumu rēķinus, tādējādi radot zaudējumus daudzīvokļu dzīvojamo māju kopībai, kas savlaicīgi nespēs veikt norēķinu ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem.

Pēc plašu sankciju ieviešanas pret Krievijas Federāciju, kas skar arī finanšu plūsmu no šīs valsts uz Eiropu, tostarp arī Latviju, ievērojamam skaitam nekustamo īpašumu īpašnieku var rasties finansiālas grūtības norēķināties par apsaimniekošanu un dzīvojamajai mājai piegādātajiem komunālajiem pakalpojumiem, kas savukārt var ietekmēt arī pārējos dzīvojamo māju iedzīvotājus, tas ir, dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopību. Ja rēķini netiek laikus apmaksāti, tad pastāv risks, ka var tikt pārtraukta noteiktu komunālo pakalpojumu piegāde (piemēram, siltums, atkritumu izvešana), tādēļ SIA “Lāču nami” vērš gan politikas veidotāju, gan pašvaldību uzmanību uz šo problēmu, lai rastu savlaicīgu risinājumu.

“Mēs esam atbildīgi nekustāmo īpašumu apsaimniekotāji, un aicinām iedzīvotājus, kuriem ir risks, ka finanšu plūsma no Krievijas varētu tikt traucēta, jau laikus veidot uzkrājumus un veikt priekšapmaksu par komunālajiem pakalpojumiem, tādējādi nepakļaujot pārējos dzīvojamo māju kopīpašniekus atsevišķu pakalpojumu atslēgšanai”, saka SIA “Lāču nami” pārstāvis Andris Citko.

Uzņēmumā norāda, ka problēmas ar nekustamo īpašumu komunālo rēķinu apmaksu var veidoties gan nerezidentiem no Krievijas, gan arī cilvēkiem, kuri saņem pensijas no šīs valsts, tādējādi risinājumiem jābūt kompleksiem, lai iedzīvotāji zinātu, kur vērsties pēc palīdzības un kā turpmāk organizēt savu finanšu plūsmu. “Pašreiz nerunājam par tiem cilvēkiem, kuri ir iekļauti sankciju sarakstos, bet gan tiem, kuri Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ, cieš no sankcijām pret Krieviju, kur skaits ir pietiekami liels, lai domātu, kā turpmāk nodrošināt rēķinu apmaksu un galu galā šo iedzīvotāju turpmāko dzīvi Latvijā. Pašreiz vismazāk vajadzētu radīt savstarpēju spriedzi Latvijas iedzīvotāju vidū, kuri nav vainīgi un neatbalsta Krievijas vadītāja agresiju Ukrainā, bet cieš no ieviestajām sankcijām,” piebilst Andris Citko.

Foto: ilustratīvs

TOP Komentāri

avatar