18. novembrī Rīgas pilī pasniedz augstākos Latvijas valsts apbalvojumus 73 izcilām personībām

18.novembrī Rīgas pilī notika valsts augstāko apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta – pasniegšanas svinīgā ceremonija.

Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvoti 30 sabiedrības pārstāvju:

Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvo par sevišķiem nopelniem Tēvijas labā, nopelniem valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, gan īpaši nopelni Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā vai valsts tālākas nostiprināšanas laikā.

Par Triju Zvaigžņu ordeņa lielvirsnieci iecelta:

Elita Krūmiņa

Latvijas Republikas valsts kontroliere

Par nopelniem valsts darbā un nozīmīgo ieguldījumu valsts pārvaldes efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanā un caurlūkojamības nodrošināšanā

Par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieriem iecelti:

Hanss Brasks (H. E. Mr Hans Brask)

V.E. bijušais Dānijas Karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā

Par ieguldījumu Latvijas Republikas un Dānijas Karalistes attiecību stiprināšanā

Pēteris Dzalbe 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs, senators

Par ilggadēju, nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā un tiesiskuma stiprināšanā

Dr. habil. hist. Inesis Feldmanis

Vēsturnieks, ilggadējais Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis

Par izcilo ieguldījumu vēstures augstākās izglītības un zinātnes attīstībā, Latvijas vēstures pētniecībā, īpaši 20. gadsimta vēstures izpētē un skaidrošanā sabiedrībai

Dr. hist. Ēriks Jēkabsons

Vēsturnieks, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis

Par izcilo ilggadējo ieguldījumu vēstures augstākās izglītības un zinātnes attīstībā, Latvijas vēstures pētniecībā, īpaši Latvijas armijas vēstures izpētē un skaidrošanā sabiedrībai

Dr. theol. Guntis Kalme

Rīgas Augšāmcelšanās evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs, Lutera Akadēmijas docents

Par ilggadējo, nozīmīgo un pašaizliedzīgo garīgo kalpošanu un sabiedrisko darbību Latvijas valsts un tautas labā

Elizabete Šarlote Močmane (Elisabeth Charlotte Motschmann)

Vācijas Bundestāga deputāte

Par nozīmīgo ieguldījumu Latvijas Republikas un Vācijas Federatīvās Republikas sadarbības stiprināšanā

Renāte Pupele

Vienota Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izveidotāja un pirmā vadītāja, ārste

Par ilggadējo, būtisko ieguldījumu veselības aprūpes sistēmas attīstībā

Dr. habil. hist. Aivars Stranga

Vēsturnieks, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis

Par izcilo ilggadējo ieguldījumu vēstures augstākās izglītības un zinātnes attīstībā, Latvijas vēstures pētniecībā, īpaši Latvijas 20. gadsimta vēstures un holokausta izpētē un skaidrošanā sabiedrībai

Davids Zilbermanis (David Silberman)

Ebreju kultūras mantojuma un holokausta vēstures pētnieks, rakstnieks 

Par pašaizliedzīgo un nesavtīgo ieguldījumu holokausta izpētē, piemiņas saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm

Par Triju Zvaigžņu ordeņa virsniekiem iecelti:

Dr. Andris Abakuks

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Lielbritānijā prāvests

Par izcilu pašaizliedzīgu mūža ieguldījumu sabiedriskā darbā un garīgajā kalpošanā, veicinot latviešu valodas un identitātes saglabāšanu ārpus Latvijas

Anda Albuže

Liepājas teātra aktrise

Par izcilu mūža ieguldījumu Latvijas teātra mākslā

Daumants Kalniņš

Eksperimentālās arheoloģijas darbnīcas “Seno rotu kalve” izveidotājs un vadītājs, tautas daiļamata meistars, rotkalis

Par izcilu mūža ieguldījumu Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, seno rotu darināšanas izpētē un amata prasmju popularizēšanā

Dr. habil. chem. Valdis Kampars

Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes profesors, Lietišķās ķīmijas institūta direktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis

Par mūža ieguldījumu ķīmijas zinātnes attīstībā, ķīmijas speciālistu sagatavošanā, ķīmijas zinātnes popularizēšanā Latvijā un pasaulē

Baiba Kaškina

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta struktūrvienības Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT.LV vadītāja

Par nozīmīgo ieguldījumu Latvijas kibervides drošības nostiprināšanā un sabiedrības izglītošanā

Matiass Knolls (Matthias Knoll)

Dzejnieks, atdzejotājs un tulkotājs

Par būtisku ieguldījumu Latvijas kultūras popularizēšanā pasaulē

Inese Kučinska-Laukšteine

Liepājas teātra aktrise

Par spilgtu radošo devumu Latvijas teātra mākslā

Dr. med. Andrejs Millers

VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” Neiroloģijas klīnikas vadītājs, Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras vadītājs, profesors

Par augsti profesionālu ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē, medicīnas izglītībā un zinātniski pētnieciskajā darbā

Aigars Ozoliņš

Scenogrāfs

Par izcilu radošo darbu scenogrāfijā un lietišķās grafikas mākslā

Valdis Pavlovskis

Režisors, producents, leģendārās dziesmas “Atmostas Baltija” teksta autors

Par ilggadējo radošo devumu Latvijas kultūrā, sabiedriskajā un izglītības darbā

Daiga Šiliņa (Daiga Gaismiņa)

Latvijas Nacionālā teātra aktrise, Latvijas Teātra darbinieku savienības priekšsēdētāja

Par spilgtu radošo devumu Latvijas teātra mākslā un ilggadēju aktīvu sabiedrisko darbību

Juris Šleiers

SIA “Rīgas Dzemdību nams” Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas vadītājs, pediatrs, neonatologs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Specializētās medicīnas centra neonatologs

Par augsti profesionālu un pašaizliedzīgu ieguldījumu bērnu dzīvības glābšanā un ārstēšanā Latvijā

Oļegs Šuba

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Toksikoloģijas un sepses klīnikas vadītājs, anesteziologs reanimatologs

Par augsti profesionālu un pašaizliedzīgu ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē

Dr. art. Indriķis Veitners

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Džeza mūzikas katedras vadītājs, asociētais profesors, džeza vēstures pētnieks, džeza mūziķis

Par nozīmīgo radošo ieguldījumu Latvijas džeza mūzikas attīstībā, vēsturiskā mantojuma pētniecībā un popularizēšanā Latvijas sabiedrībā

Mārīte Zāģere

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatore

Par pašaizliedzīgo darbu un nozīmīgo ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā un tiesību sistēmas attīstībā

Par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieriem iecelti:

Alīde Ausma Forstmane

Latviešu sabiedriskā darbiniece Kanādā, ilggadējā nevalstiskās organizācijas “Tribute to Liberty” valdes locekle

Par ilggadējo, pašaizliedzīgo sabiedrisko darbu latviskās identitātes saglabāšanā un stiprināšanā ārpus Latvijas

Viktors Jānis Grigulis

Bijušais Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā valdes loceklis, sabiedriskais un kultūras darbinieks

Par pašaizliedzīgo, nesavtīgo mūža ieguldījumu kultūras un sabiedriskajā darbā un latviskās identitātes saglabāšanā un stiprināšanā ārpus Latvijas

Imants Kalniņš

Latviešu sabiedriskais darbinieks Amerikas Savienotajās Valstīs, ilggadējais Aiovas latviešu biedrības vadītājs

Par ilggadējo, pašaizliedzīgo sabiedrisko darbu latviskās identitātes saglabāšanā un stiprināšanā ārpus Latvijas

Rudīte Liepiņa

Ilggadējā Rīgas 25. vidusskolas vēstures skolotāja

Par izcilu mūža ieguldījumu izglītības darbā un skolu jauniešu nacionāli patriotiskajā audzināšanā

Anda Treija

Mākslas galerijas “Daugava” vadītāja, mākslas zinātniece 

Par ilggadējo, nozīmīgo ieguldījumu mūsdienu latviešu mākslas popularizēšanā Latvijā un pasaulē

Ar Viestura ordeni apbalvoti 9 sabiedrības pārstāvji:

Ar Viestura ordeni apbalvo par sevišķiem militāriem nopelniem, kā arī par sevišķiem nopelniem nacionālās pretošanās kustībā un valsts neatkarības aizstāvēšanā, valsts drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanā un nostiprināšanā, valsts robežas apsargāšanā, valsts bruņoto spēku veidošanā un valstiskās apziņas ieaudzināšanā pilsoņos, sagatavojot tos kalpošanai savai valstij un zemei un savas valsts un zemes nelokāmai aizsargāšanai.

Par Viestura ordeņa lielkrusta komandieri iecelta:

Lidija Lasmane

Latvijas brīvības cīnītāja

Par sevišķiem nopelniem nacionālās pretošanās kustībā un valsts neatkarības aizstāvēšanā

Par Viestura ordeņa komandieri iecelts:

Aivars Uzulnīks

Pulkvedis, Valsts robežsardzes koledžas direktora vietnieks dienesta organizācijas jautājumos

Par īpašiem nopelniem un nozīmīgu ieguldījumu Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas attīstībā, jauno robežsargu izglītošanā un valstiskās apziņas audzināšanā

Par Viestura ordeņa virsniekiem iecelti:

Tālis Blumfelds

Atvaļinātais pulkvežleitnants, Zemessardzes Studentu bataljona Veterānu apvienības veterāns

Par nozīmīgo ieguldījumu Latvijas Republikas Zemessardzes veidošanā, Latvijas bruņoto spēku simbolikas atjaunošanā, vienotas Latvijas karavīra simbolikas sistēmas izveidošanā

Igors Kļaviņš

Pulkvežleitnants, Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes štāba priekšnieks

Par profesionālu, pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu dienestu, ieguldījumu Nacionālo bruņoto spēku attīstībā un Latvijas valsts armijas reprezentāciju starptautiskajā vidē

Vents Lapsenbergs

Pulkvežleitnants, Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes štāba Apgādes pārvaldes priekšnieks

Par profesionālu, pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu dienestu, ieguldījumu Nacionālo bruņoto spēku attīstībā un Latvijas valsts armijas reprezentāciju starptautiskajā vidē

Juris Onzuls

Komandkapteinis, Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības Bruņojuma remonta centra komandieris

Par profesionālu, pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu dienestu un ieguldījumu Latvijas aizsardzības sistēmas stiprināšanā un attīstībā

Andris Staļģevics

Pulkvežleitnants, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks, Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas priekšnieks

Par ilggadēju, priekšzīmīgu dienestu un nozīmīgo ieguldījumu ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības sistēmas attīstībā un stiprināšanā

Andris Višņevskis

Majors, Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Grebņevas I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieka vietnieks

Par profesionālu, pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu dienestu un nozīmīgo ieguldījumu valsts robežas drošības stiprināšanā un Valsts robežsardzes attīstībā

Apbalvots ar Viestura ordeņa pirmās pakāpes (zeltītu) goda zīmi:

Pēteris Muižnieks

Štāba virsseržants, Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes 2. mehanizētā kājnieku bataljona virsseržants

Par profesionālu, pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu dienestu un ieguldījumu Nacionālo bruņoto spēku attīstībā un Latvijas valsts armijas reprezentāciju starptautiskajā vidē

Ar Atzinības krustu apbalvoti 34 sabiedrības pārstāvji:

Ar Atzinības krustu apbalvo par izcilu Tēvijas mīlestību un par sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un izglītības darbā. Par nopelniem uzskatāma uzticīga un uzcītīga kalpošana valsts vai pašvaldības dienestā, priekšzīmīga un godīga darba izpilde, ikviena sabiedriska kalpošana, tautas gara, pašdarbības un saimniecisko spēku attīstīšana.

Par Atzinības krusta lielvirsnieci iecelta:

Māra Sprūdža

Latvijas Nacionālā arhīva direktore

Par nopelniem valsts darbā un nozīmīgu ieguldījumu nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanā un publiskās pieejamības nodrošināšanā

Par Atzinības krusta komandieriem iecelti:

Dr. habil. ing. Bruno Brauns (Bruno Braun)

Latvijas Goda konsuls Ziemeļreinā-Vestfālenē un Reinzemē-Pfalcā, profesors

Par ilggadējo ieguldījumu Latvijas Republikas un Vācijas Federatīvās Republikas ekonomiskās un kultūras sadarbības veicināšanā

Aivija Everte

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Krājuma attīstības vadītāja

Par nozīmīgo ieguldījumu kultūrā un Latvijas Nacionālās bibliotēkas izaugsmes veicināšanā

Dr. hist. Gatis Krūmiņš

Vidzemes Augstskolas rektors, asociētais profesors, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta vadošais pētnieks

Par nozīmīgo ieguldījumu augstākās izglītības un zinātnes darbā, Latvijas vēstures pētniecībā, īpaši Latvijas ekonomikas un padomju okupācijas laika vēstures izpētē

Valda Kvaskova

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas vadošā pētniece

Par nozīmīgo ieguldījumu nacionālā dokumentārā mantojuma popularizēšanā un pieejamībā nākamajām paaudzēm

Arnis Melnis

AS “Latvijas valsts meži” valdes loceklis, “LVM Mežsaimniecība” direktors

Par būtisko ieguldījumu meža nozares un tautsaimniecības attīstībā

Dr. hist. Valda Pētersone

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva direktora vietniece

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas arheogrāfijas attīstībā un nacionālā dokumentārā mantojuma popularizēšanā

Jānis Pumpurs

Ilggadējais Stopiņu novada domes priekšsēdētājs, pašvaldību darbinieks

Par ilggadējo, mērķtiecīgo ieguldījumu pašvaldību darbā

Nikolajs Rižovs 

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva direktors

Par ilggadējo, nozīmīgo ieguldījumu nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā

Dr. hist. Valters Ščerbinskis

Vēsturnieks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nacionālās enciklopēdijas redakcijas vadītājs

Par izcilo ieguldījumu Nacionālās enciklopēdijas veidošanā, valsts zinātnes attīstībā, vēstures pētniecībā un sabiedrības izglītošanā

Dr. hist. Jānis Šiliņš

Vēsturnieks, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas vadošais pētnieks, Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieks

Par nozīmīgo ieguldījumu Latvijas vēstures pētniecībā, īpaši Latvijas valstiskuma attīstības un Neatkarības kara vēstures izpētē

Tomass Šollkopfs (Thomas Schöllkopf)

Ilggadējais Baltijas–Vācijas Ārējās Tirdzniecības kameras prezidents, uzņēmējs

Par ilggadējo, nozīmīgo ieguldījumu Latvijas Republikas un Vācijas Federatīvās Republikas ekonomiskās sadarbības stiprināšanā

Par Atzinības krusta virsniekiem iecelti:

Aina Bajāre

Skatuves māksliniece, operetes soliste, vokālās mākslas pedagoģe

Par izcilu radošā mūža ieguldījumu Latvijas mūzikā un skatuves mākslā

Ārija Čerpinska

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas izglītības metodiķe un profesionālās izglītības skolotāja

Par mūža ieguldījumu poligrāfijas speciālistu profesionālajā izglītībā, tās attīstībā un popularizēšanā

Pols Denīss (Pol Denys)

Sabiedriskais un pašvaldību darbinieks Beļģijas Karalistē, Latvijas vēstures pētnieks

Par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu Latvijas vēstures pētniecībā un Otrā pasaules kara latviešu karavīru piemiņas saglabāšanā

Imants Kamzols

Ilggadējais daudznozaru lauksaimniecības uzņēmuma SIA “Naukšēni” valdes priekšsēdētājs, lauksaimnieks

Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā, lauksaimnieciskajā ražošanā un Latvijas lauku vides kopšanā

Astra Krēsliņa

Skatuves māksliniece, operetes soliste, vokālās mākslas pedagoģe

Par izcilu radošā mūža ieguldījumu Latvijas mūzikā un skatuves mākslā

Valentīna Laizāne

Tautas deju ansambļa “Ivuška” dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja, horeogrāfe un deju pedagoģe

Par pašaizliedzīgu radošā mūža ieguldījumu daudzveidīgas Latvijas kultūrtelpas un saliedētas sabiedrības veidošanā

Kaiva Meļņika

Rīgas 15. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Par nozīmīgo, radošo ieguldījumu izglītības darbā, latviešu valodas mācīšanā mazākumtautību bērniem un nacionāli patriotiskajā audzināšanā

Dr. med. Inga Millere 

Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes dekāne, profesore

Par ilggadējo, nozīmīgo ieguldījumu māszinību izglītības attīstībā Latvijā

Aigars Veitmans

AS “Latvijas Finieris” valdes loceklis, Attīstības, investīciju un servisa sektora vadītājs

Par nozīmīgo ieguldījumu kokrūpniecības nozares un tautsaimniecības attīstībā Latvijā

Imants Vingolds

Latviešu strēlnieku apvienības valdes priekšsēdētājs

Par sevišķiem nopelniem sabiedriskajā darbā

Par Atzinības krusta kavalieriem iecelti:

Uldis Auniņš

Ilggadējais Latvijas gāzes nozares darbinieks, AS “Gaso” Jelgavas iecirkņa vadītājs 

Par mūža ieguldījumu enerģētikas nozares attīstībā Latvijā

Jānis Blūms

Latvijas Nacionālo karavīru biedrības biedrs, sabiedriskais darbinieks

Par sabiedrisko darbu un Latvijas vēstures liecību dokumentēšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm

Mārīte Breikša

Ilggadējā Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, novadpētniece

Par radošu mūža ieguldījumu izglītības darbā, latviešu literārā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā

Dr. med. Rūta Care

Ilggadējā Rīgas Stradiņa universitātes Zobārstniecības fakultātes Zobu terapijas un mutes veselības katedras profesore

Par mūža ieguldījumu stomatoloģijas izglītības un zinātniskās pētniecības darbā un bērnu stomatoloģijas attīstībā Latvijā

Laima Garklāva

Smiltenes novada Blomes pagasta feldšeru–vecmāšu punkta ārsta palīdze 

Par uzcītīgu un pašaizliedzīgu mūža ieguldījumu ārsta palīga darbā

Lonija Līce

Jēkabpils novada Rubenes pagasta ģimenes ārsta palīdze

Par uzcītīgu un pašaizliedzīgu mūža ieguldījumu ārsta palīga darbā

Zenta Lukševica

Ilggadējā Elejas vidusskolas ģeogrāfijas un bioloģijas skolotāja

Par pašaizliedzīgu mūža ieguldījumu izglītības darbā un Latvijas jaunatnes nacionāli patriotiskajā audzināšanā

Zinaida Matisone

Ilggadējā Daugmales pamatskolas skolotāja, bibliotēkas vadītāja, muzejpedagoģe, Daugmales mazpulka “Dzirkstelīte” vadītāja

Par pašaizliedzīgu mūža ieguldījumu izglītības darbā, skolu jauniešu pilsoniskajā audzināšanā un nacionālo kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un popularizēšanā

Irēna Meistere

Ilggadējā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas latviešu valodas, vācu valodas, krievu valodas skolotāja un mākslas vēstures skolotāja, novadpētniece, sabiedriskā darbiniece

Par pašaizliedzīgu un radošu mūža ieguldījumu izglītībā un kultūrvides izzināšanā un saglabāšanā Latvijā

Zenta Rešetnika 

Ilggadējā motosportiste, motosporta trenere, motosporta veterāne 

Par pašaizliedzīgo mūža ieguldījumu motosportā, jauno sportistu audzināšanā un motosporta vēstures popularizēšanā

Vilnis Veļķeris

Orientēšanās kluba “Alūksne/Ape” vadītājs, Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas sporta darba organizators

Par nesavtīgo mūža ieguldījumu orientēšanās sporta attīstībā un popularizēšanā Latvijā

Ludmila Vikanova

Baletmeistare un horeogrāfe, profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” Rīgas Horeogrāfijas skolas klasiskās dejas pedagoģe 

Par radošā mūža ieguldījumu baleta mākslā un jauno baleta mākslinieku audzināšanā

TOP Komentāri

avatar